Pro pohyb v rejstříku zvolte písmeno indexu
A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S Š T U V W Y Z Ž

předchozí: BLANKYT, Jaroš

další: BLAXALL, Arthur William

BLAUENSTEINEROVÁ-STEPANOVÁ, Ivone

Rakouská básnířka.

Narodila se slabozraká. Během času se jí zrak neustále zhoršoval. Dětství prožila v Badenu u Vídně. Zamýšlela se stát lékařkou. Kvůli svým zbytkům zraku musela od studií odstoupit.

Již od mládí ji zajímala literatura. Začala tedy psát do novin. Zvlášť oblíbené byly její rozhovory s významnými osobnostmi. Současně začala psát básně. Nejvýznamnější je její sbírka Das stille Jahr (Tichý rok). Zdědila zámek v Jugoslávii, kde prožila mnoho let ve šťastném manželství. Po druhé světové válce byl zámek znárodněn a ona se po smrti manžela vrátila do Rakouska, kde se začala věnovat propagaci výchovy nevidomých dětí a jejich přípravě k samostatnému životu.

Josef Smýkal - Tyflopedický lexikon jmenný
apogeum.info

úvod

vysvětlivky

zkratky

spolupracovníci

o autorovi

použitá literatura

o publikaci

Eliška Hluší

Michal Kuchař

Milan Pešák

Ivo Štěpánek

autor

stáhnout lexikon

formát MS WORD

pouze text

RTF

PDF

obr. příloha 1

obr. příloha 2

obr. příloha 3


© PhDr. Josef Smýkal – Brno 2006

Tištěnou publikaci vydalo
Technické muzeum v Brně
Knižnice oddělení Dokumentace tyflopedických informací
ISBN 80-86413-30-6
EAN 978-80-86413-30-3


Already signed up? Enter your email address.


New users sign up here