Pro pohyb v rejstříku zvolte písmeno indexu
A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S Š T U V W Y Z Ž

předchozí: HELLETSGRUBER, Anton

další: HELMBRECHT, Christian, Friedrich Franz

HELLETSGRUBER, Johann

* 1907

Vídeňský skladatel operet.

Narodil se ve Feldkirchenu jako nevidomý. Byl vychován v Ústavu pro nevidomé děti v Linci. Zde se mimo jiné věnoval i studiu hudby.

V r. 1929 se přestěhoval do Vídně, kde si své hudební vzdělání doplnil studiem na konzervatoři, které dokončil v r. 1931. Poté navštěvoval kurzy na hudební akademii, kde se věnoval hře na klavír, varhany, sólovému zpěvu, řízení pěveckého sboru, instrumentaci aj.

V r. 1933 přijal místo varhaníka a sbormistra při vídeňském kapucínském kostele, které zastával až do r. 1969. Mimo to přijal i místo varhaníka (1939) v kapli vídeňského hřbitova, kde získal takovou oblibu, že bylo přijato na jiná místa asi dvanáct nevidomých varhaníků. V r. 1970 mu rakouská vláda udělila čestný titul profesor.

Helletsgruberovo dílo sahá od skladeb sborových pro potřeby chrámové přes vídeňské písně a hudbu ke skečům až k operetám. Tři z nich byly provedeny: Kdo zná Mimi, Už nikdy lásku a Malý Amor. Operety se hrály i v divadlech jiných měst, jako např. i v německém divadle v Opavě. Byly provozovány i v rozhlase.

Josef Smýkal - Tyflopedický lexikon jmenný
apogeum.info

úvod

vysvětlivky

zkratky

spolupracovníci

o autorovi

použitá literatura

o publikaci

Eliška Hluší

Michal Kuchař

Milan Pešák

Ivo Štěpánek

autor

stáhnout lexikon

formát MS WORD

pouze text

RTF

PDF

obr. příloha 1

obr. příloha 2

obr. příloha 3


© PhDr. Josef Smýkal – Brno 2006

Tištěnou publikaci vydalo
Technické muzeum v Brně
Knižnice oddělení Dokumentace tyflopedických informací
ISBN 80-86413-30-6
EAN 978-80-86413-30-3


Already signed up? Enter your email address.


New users sign up here