Pro pohyb v rejstříku zvolte písmeno indexu
A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S Š T U V W Y Z Ž

předchozí: HERZBERG, R.

další: HETHERING

HESSEN, Alexander Friedrich von

* 1861

† 26. 3. 1945

Německý hudební skladatel.

Narodil se v Kodani. V dětství ztratil zrak. Příznivé hmotné podmínky rodiny mu umožnily studia u nejvýznamnějších odborníků, jako byl Büllow, Klängel a Faurée v Paříži. Peníze samy by ovšem nic nepomohly, kdyby neměl nadání a pevnou vůli přemoci tu největší překážku, kterou byla jeho slepota.

Byl natolik rodinou finančně zabezpečený, že si mohl platit tajemníka, který mu podle diktátu psal jeho skladby. To si ovšem nemohla dovolit většina nevidomých hudebních skladatelů, kteří neměli k dispozici hudebního odborníka k zápisu skladeb. Toho si byl Hessen dobře vědom. Byl spokojený, že se mu vyskytly tak příznivé podmínky.

Zanechal rozsáhlé skladatelské dílo, které obsahuje i velké formy, jako symfonii, kantátu, klavírní koncert, orchestrální variace aj.

Josef Smýkal - Tyflopedický lexikon jmenný
apogeum.info

úvod

vysvětlivky

zkratky

spolupracovníci

o autorovi

použitá literatura

o publikaci

Eliška Hluší

Michal Kuchař

Milan Pešák

Ivo Štěpánek

autor

stáhnout lexikon

formát MS WORD

pouze text

RTF

PDF

obr. příloha 1

obr. příloha 2

obr. příloha 3


© PhDr. Josef Smýkal – Brno 2006

Tištěnou publikaci vydalo
Technické muzeum v Brně
Knižnice oddělení Dokumentace tyflopedických informací
ISBN 80-86413-30-6
EAN 978-80-86413-30-3


Already signed up? Enter your email address.


New users sign up here