Pro pohyb v rejstříku zvolte písmeno indexu
A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S Š T U V W Y Z Ž

předchozí: HITZELBERGER, Urban

další: HLUŠÍ, Eliška

HLEDÍK, R.

Český učitel.

V r. 1884 byla do Kleinova reliéfního písma přepsána jeho Druhá čítanka. Byla vytištěna v Praze. V této době se již u nás začalo prosazovat Braillovo bodové písmo (viz Malý, Novák, Schwarz). Např. u nás byla obě písma ve školách pro nevidomé používána až do čtyřicátých let 20. století.

Josef Smýkal - Tyflopedický lexikon jmenný
apogeum.info

úvod

vysvětlivky

zkratky

spolupracovníci

o autorovi

použitá literatura

o publikaci

Eliška Hluší

Michal Kuchař

Milan Pešák

Ivo Štěpánek

autor

stáhnout lexikon

formát MS WORD

pouze text

RTF

PDF

obr. příloha 1

obr. příloha 2

obr. příloha 3


© PhDr. Josef Smýkal – Brno 2006

Tištěnou publikaci vydalo
Technické muzeum v Brně
Knižnice oddělení Dokumentace tyflopedických informací
ISBN 80-86413-30-6
EAN 978-80-86413-30-3


Already signed up? Enter your email address.


New users sign up here