Pro pohyb v rejstříku zvolte písmeno indexu
A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S Š T U V W Y Z Ž

předchozí: HLUŠÍ, Eliška

další: HOLMAN, O.

HOLMAN, James

* 1786

† 1857

Anglický cestovatel.

Oslepl sice až ve svých 25 letech jako důstojník anglického námořnictva, ale teprve jako nevidomý se stal cestovatelem a autorem cestopisných knih, které byly ve své době velmi oblíbené.

Oslepl za své cesty kolem světa na anglické lodi v r. 1811. Osm let mu trvalo, než se se svou novou životní situací smířil a než se vpravil do nových životních podmínek.

V r. 1819 se vydal znovu na cesty. Tentokrát sám, na vlastní pěst a pouze po souši. Navštívil Francii, Itálii, Německo, Švýcarsko a Holandsko. Zážitky z těchto cest sepsal tak poutavě, že byl jmenován členem britské Královské akademie věd a umění.

Povzbuzen tímto úspěchem se vydal na další cestu, která trvala dva roky, a která ho vedla hlavně do Ruska. Carské úřady pochybovaly o jeho slepotě a daly ho v Irkutsku zatknout. Věc se vysvětlila, ale Holman byl z Ruska vykázán jako nepohodlný cizinec. Po návratu domů napsal dvoudílnou knihu o ruských zvycích.

V letech 1828–1832 vykonal cestu kolem světa. Zážitky zpracoval v rozsáhlém spisu. Popisuje, jak se za jeho cesty u afrického pobřeží měly srazit dvě lodě. Holman za paniky nalezl kormidlo a podle kapitánových povelů vyvedl loď do bezpečí.

Holman prý cestoval vždycky sám bez stálého průvodce. Toho si získával mezi obyvatelstvem. Velmi rád chodil pěšky a také rád běhával za poštovním vozem, kdy se držel za lano.

Josef Smýkal - Tyflopedický lexikon jmenný
apogeum.info

úvod

vysvětlivky

zkratky

spolupracovníci

o autorovi

použitá literatura

o publikaci

Eliška Hluší

Michal Kuchař

Milan Pešák

Ivo Štěpánek

autor

stáhnout lexikon

formát MS WORD

pouze text

RTF

PDF

obr. příloha 1

obr. příloha 2

obr. příloha 3


© PhDr. Josef Smýkal – Brno 2006

Tištěnou publikaci vydalo
Technické muzeum v Brně
Knižnice oddělení Dokumentace tyflopedických informací
ISBN 80-86413-30-6
EAN 978-80-86413-30-3


Already signed up? Enter your email address.


New users sign up here