Pro pohyb v rejstříku zvolte písmeno indexu
A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S Š T U V W Y Z Ž

předchozí: AVISSE

další: BABEKOV, Stojan

AXMAN, Štěpán

* 4. 8. 1956

Majitel školy modelování pro nevidomé výtvarníky.

Narodil se v Brně. Po absolvování se vyučil uměleckým cizelérem (1971–1974). V letech 1974–1978 navštěvoval střední uměleckoprůmyslovou školu v Uherském Hradišti, obor kamenosochař.

Své první zaměstnání nalezl v soukromé slévárně O. Špačka a Z. Fridricha v Praze (1978–79).

Založil a spoluprovozoval soukromou slévárnu na odlévání bronzových soch ve Veverských Knínicích u Brna (1980–1991). První výstavu z těchto artefaktů uspořádalo Slepecké muzeum v Brně v r. 1992. Od r. 1994 vedl Axman výtvarný kroužek v základní i střední škole pro nevidomé žáky v Brně. Práce ho natolik zaujala, že se jí začal věnovat profesionálně.

Osobně se zúčastnil založení společnosti Bronz, která se zabývala organizováním výstav (1991–1993). V r. 1993 spoluzaložil společnost s. r. o. AXB, která se zabývala realizací Axmanových návrhů na hmatové orientační znaky pro nevidomé děti i dospělé Ecce Via. Dále byl realizován projekt Manus Europae sloužící k organizování putovních výstav soch pro nevidomé i vidomé osoby. Prokázal, že nadaní nevidomí lidé se mohou věnovat modelování z hlíny do té míry, že jejich práce veřejnost zaujmou a jim to poskytne vnitřní uspokojení z tvořivosti a nadaným dětem i dospělým určitou míru estetického poznání.

V r. 1994 založil sdružení Slepíši pro výtvarné a kulturní aktivity nevidomých osob. Jednalo se o realizaci Axmanových představ o možnostech modelování nevidícími osobami.

V letech 1995–2000 spolu s Boženou Vavrekovou začal v Brně provozovat ateliér Boženka, později přejmenovaný na Ateliér hmatového modelování. Hlavní náplní se staly výtvarné aktivity mladých nevidomých lidí ve volném čase, organizování výstav výtvarných prací v ČR i v zahraničí. Š. Axman vypracoval projekt nazvaný Bible pro mezinárodní sochařský cyklus nevidomých autorů a obsah vzdělávacího projektu Hele lidi. Prvně realizoval společně s Petrem Pavelkou. Hlavní náplní bylo a stále je seznamovat žáky běžných s životem nevidících dětí i dospělých lidí prostřednictvím netradiční výtvarné formy.

V letech 2000–2001 vypracoval metodiku modelování bez namáčení hlíny. Je výsledkem Axmanova zjištění, že talentované nevidomé děti jsou schopné těchto dovedností a že je možné manuálně zručné učit modelovat podle speciálních osnov.

Ateliér tzv. hmatového modelování ve spolupráci s T. Axmanovou uskutečnil celostátní akci (společná práce nevidomých a mentálně postižených výtvarníků) Hmatový betlém (z pálené hlíny). Tento betlém byl vystaven na různých místech České republiky. Na závěr byl vystaven v Praze ve Strahovském klášteře u příležitosti akce Praha – město kultury 2000.

Na závěr této rozsáhlé činnosti se uskutečnil speciální seminář pro studenty katedry speciální pedagogiky PF MU v Brně na téma Výtvarné činnosti nevidomých osob.

V r. 2001 spolu se svou manželkou T. Axmanovou založil Soukromou školu modelování pro nevidící. Má dva obory: a) řemeslník, b) učitel modelování. Škola sídlí v Tasově. Š. Axman vytvořil nezbytné vyučovací osnovy techniky tzv. hmatového modelování, později techniky modelování pro zdravotně postižené, především specializované pro nevidomé žáky. Začala též spolupráce s ÚSP Březejc, zvláštní školou internátní v Ořechově a sdružením Růžový sad.

Z dalších Axmanových aktivit je to externí výuka na PF MU v Brně na téma Modelování nevidomých, návrhy a realizace hmatových pomůcek a hraček pro nevidící děti z pálené hlíny.

V rámci právní ochrany autorství byla tato nově vzniklá technika modelování přejmenována na Axmanovu techniku modelování (ATM) pro zdravotně postižené. V Tasově se vždy jednou za dva roky koná mezinárodní výtvarné sympozium nazvané Hele socha pro nevidící.

Štěpán Axman vydal množství propagačních materiálů, obrázků a textů.

Josef Smýkal - Tyflopedický lexikon jmenný
apogeum.info

úvod

vysvětlivky

zkratky

spolupracovníci

o autorovi

použitá literatura

o publikaci

Eliška Hluší

Michal Kuchař

Milan Pešák

Ivo Štěpánek

autor

stáhnout lexikon

formát MS WORD

pouze text

RTF

PDF

obr. příloha 1

obr. příloha 2

obr. příloha 3


© PhDr. Josef Smýkal – Brno 2006

Tištěnou publikaci vydalo
Technické muzeum v Brně
Knižnice oddělení Dokumentace tyflopedických informací
ISBN 80-86413-30-6
EAN 978-80-86413-30-3


Already signed up? Enter your email address.


New users sign up here