Pro pohyb v rejstříku zvolte písmeno indexu
A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S Š T U V W Y Z Ž

předchozí: PODLUCKÝ, František

další: POGGIOLINI, Oreste

PODZIMEK, Josef

* 11. 1. 1906

† 6. 10. 1974

Učitel pro nevidomé v Praze na Hradčanech.

Narodil se v Rovensku. Nejdříve vyučoval v Deylově ústavu, kde také vedl dětský pěvecký sbor. Později na pro nevidomé v Praze na Hradčanech vyučoval do r. 1973.

Po diferenciaci Československých speciálních škol a ústavů v r. 1951 se stal ředitelem školy. Svou práci vykonával tvůrčím způsobem. Věnoval se tvorbě učebnic a učebních pomůcek.

Podzimek po léta vedl časopis Pro naše nejmenší. Do jisté míry navázal na tradici hudebního vzdělávání nevidomých, která ovšem právě přešla vyšší formou do Deylova ústavu. Hře na hudební nástroje se však vyučovat nepřestalo, i když zpočátku působila určité obtíže nová organizace pro nevidomé i pro slabozraké.

Velice aktuálním a nanejvýš potřebným jeho dílem byla Pravidla pro přepis matematických značek do Braillova písma (1958). Po několik desetiletí byla jedinou příručkou pro učitele matematiky na základních i středních školách pro nevidomé. V r. 1983 vyšel v Moskvě Bykovův Systém matematických, fyzikálních, astronomických a chemických znaků, s jehož zaváděním byly určité obtíže, a tak učitelé ještě do r. 1995 pracovali podle Podzimkovy příručky. V roce 1995 vyšla v Praze nová kodifikace Braillova písma pro český jazyk, ve které byla obsažena i nová rekodifikace matematických znaků. Do škol byla zavedena postupně.

Josef Smýkal - Tyflopedický lexikon jmenný
apogeum.info

úvod

vysvětlivky

zkratky

spolupracovníci

o autorovi

použitá literatura

o publikaci

Eliška Hluší

Michal Kuchař

Milan Pešák

Ivo Štěpánek

autor

stáhnout lexikon

formát MS WORD

pouze text

RTF

PDF

obr. příloha 1

obr. příloha 2

obr. příloha 3


© PhDr. Josef Smýkal – Brno 2006

Tištěnou publikaci vydalo
Technické muzeum v Brně
Knižnice oddělení Dokumentace tyflopedických informací
ISBN 80-86413-30-6
EAN 978-80-86413-30-3


Already signed up? Enter your email address.


New users sign up here