Pro pohyb v rejstříku zvolte písmeno indexu
A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S Š T U V W Y Z Ž

předchozí: POKORNÁ, Marie

další: POLEDNOVÁ, Marie

POLÁŠEK, Václav

* 15. 8. 1958

Pracovník v oblasti kultury a zahraničních styků českých organizací nevidomých osob.

Narodil se ve Frýdku-Místku jako slabozraký s postupnou progresí ostrosti vidění až na praktickou slepotu. Základní školu začal navštěvovat v Místku, později (1964–1965) přešel do pro slabozraké v Litovli, v r. 1966 přestoupil do pro slabozraké žáky v Opavě, kde své základní vzdělání dokončil. Středoškolské vzdělání ukončil maturitou na Gymnáziu pro mládež s vadami zraku v Praze (1977). V r. 1979 absolvoval rozšiřující studium vědecko-technických informací na střední knihovnické škole. Ve studiu pokračoval (1980–1985) na FF UK v Praze, obor Teorie a řízení kultury. Název diplomové práce: Způsob života mladé generace (1985). V roce 1993 absolvoval školení Masters CNIB v Kanadě.

Své první zaměstnání získal v Ústavu školských informací, odboru Státní pedagogická knihovna Komenského v Praze jako knihovník (vedoucí studovny, 1976–1985). V letech 1985–1990 působil na federálním výboru Svazu invalidů jako referent pro práci se zdravotně postiženými dětmi a mládeží, od r. 1991 pracoval ve SNS ČR jako ústřední sekretář, 1991–1992 pracoval v ANS FENeS ČSFR jako generální tajemník. Tato organizace byla transformována (1993–1996) na SONS (I) ČR, kde pracoval jako výkonný ředitel. Od r. 1997 působí v SONS (2) ČR, kde zastává funkci ředitele Oddělení pro zahraniční styky a kulturně osvětovou činnost.

Význam V. Poláška je v širokých aktivitách mezinárodního hnutí nevidomých osob. V r. 1990 začal budovat zahraniční styky NS v mezinárodních organizacích (WBU, EBU). Vzhledem k tomu, že v letech 1952–1989 působily v českých zemích organizace NS pod kuratelou SI, byly proto jejich samostatné mezinárodní styky demontovány. Bylo proto nutné takové kontakty a vztahy znovu navazovat, udržovat, rozvíjet a aktivně se zapojit do mezinárodního hnutí NS. V r. 1993 navázal Polášek aktivní spolupráci s EBU. V letech 1993–1998 působil jako místopředseda komise EBU pro informace a kulturu, 1998–2003 se stal členem řídícího výboru EBU. Od r. 2003 (dodnes) je generálním tajemníkem EBU.

Zorganizoval: Valné shromáždění EBU (Praha 1999), první fórum NS žen a výstavu kompenzačních pomůcek, mezinárodní konferenci o vztazích k veřejnosti (Konference on public relations – Praha 1991), konferenci o hudebním vzdělávání a jeho využití v životě NS (Mariánské Lázně 1994), mezinárodní kongres NS esperantistů (Praha 1996). V letech 1991, 1994, 1997, 2000 a 2003 zorganizoval 6.–10. ročník Mezinárodní soutěže nevidomých hudebních interpretů a Mezinárodní soutěže nevidomých hudebních skladatelů.

Poláškovy aktivity v hnutí českých NS: Od roku 1973 člen ZO zrakově postižené mládeže, 1989 aktivní účast při zakládání ČUNS, 1995–1996 moderátor slučovacího jednání ČUNS a SNS a autor společných komuniké. Podílí se na činnosti místních orgánů SONS.

Poláškovy aktivity v oblasti kultury: organizuje přehlídky zájmové umělecké činnosti NS Tyfloart, Dny umění nevidomých na Moravě, Pražské hudební léto nevidomých (koncerty studentů a absolventů Konzervatoře J. Deyla a dalších NS hudebníků), spolupůsobil při zakládání Slepeckého muzea v Brně aj.

V letech 1982–1986 vykonával funkci předsedy oddílu zrakově postižených sportovců TJ Slovan Svoboda Praha, 1986–1988 zakladatelem a předsedou odboru zrakově postižených sportovců TJ Slavia Praha, 1986–1988 členem výboru Svazu invalidních sportovců, 1980–1988 aktivním sportovcem v lehké atletice, lyžování a kuželkách ZP.

V letech 1986–1989 byl vedoucím Literární přílohy časopisu Zora, zpracovával mnoho článků do časopisu Zora a EBU News Letter.

Josef Smýkal - Tyflopedický lexikon jmenný
apogeum.info

úvod

vysvětlivky

zkratky

spolupracovníci

o autorovi

použitá literatura

o publikaci

Eliška Hluší

Michal Kuchař

Milan Pešák

Ivo Štěpánek

autor

stáhnout lexikon

formát MS WORD

pouze text

RTF

PDF

obr. příloha 1

obr. příloha 2

obr. příloha 3


© PhDr. Josef Smýkal – Brno 2006

Tištěnou publikaci vydalo
Technické muzeum v Brně
Knižnice oddělení Dokumentace tyflopedických informací
ISBN 80-86413-30-6
EAN 978-80-86413-30-3


Already signed up? Enter your email address.


New users sign up here