Pro pohyb v rejstříku zvolte písmeno indexu
A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S Š T U V W Y Z Ž

předchozí: PONTRJAGIN, Lev Semjonovič

další: POSTLEROVÁ, Martha

POPELÁŘ, Bohumil

† 15. 7. 1969

Český historik a defektolog.

Po Mauerovi u nás koncipoval speciální pedagogiku. Jeho systém však neodpovídal tehdejší ideologii a byl nahrazen Sovákovým. V současné době je uváděn jako epizoda. Působil na Pedagogické fakultě Palackého univerzity v Olomouci jako externí pracovník. Jako učitel působil na pomocné škole v Brně.

Napsal několik skript a článků do odborných časopisů, které mají převážně koncepční ráz. Nevidomými ani slabozrakými se však specificky ani hlouběji nezabýval. Jeho koncepce speciální pedagogiky však ovlivnila charakter tyflopedie (okulopedie, oftalmopedie).

Z jeho spisů: Úvod do defektologie (1949); Úvod do pedagogické defektologie (1949); Úvod do nápravné pedagogiky (1949); Úvod do studia problémů dítěte vyžadujícího zvláštní péči (1955); Úvod do speciální pedagogiky (1955); Systém speciální pedagogiky (1957); Anomálie mládeže z hlediska speciální pedagogiky (1957) aj.

Josef Smýkal - Tyflopedický lexikon jmenný
apogeum.info

úvod

vysvětlivky

zkratky

spolupracovníci

o autorovi

použitá literatura

o publikaci

Eliška Hluší

Michal Kuchař

Milan Pešák

Ivo Štěpánek

autor

stáhnout lexikon

formát MS WORD

pouze text

RTF

PDF

obr. příloha 1

obr. příloha 2

obr. příloha 3


© PhDr. Josef Smýkal – Brno 2006

Tištěnou publikaci vydalo
Technické muzeum v Brně
Knižnice oddělení Dokumentace tyflopedických informací
ISBN 80-86413-30-6
EAN 978-80-86413-30-3


Already signed up? Enter your email address.


New users sign up here