Pro pohyb v rejstříku zvolte písmeno indexu
A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S Š T U V W Y Z Ž

předchozí: SCHÄFER, Johann Peter

další: SCHENK, Hans-Heinrich

SCHEGK, Jakobes, též Schegkins

* 1511

† 1587

Profesor na univerzitě v Tübingenu.

Je dalším známým slepcem středověku. Narodil se jako silně slabozraký v Scharndorfu ve vévodství Würtemberg. Věnoval se studiu filozofie a lékařství. Patřil mezi mimořádně pilné studenty.

Později nejprve učil filozofii na univerzitě v Tübingenu a pak byl celých 13 roků profesorem lékařství. V r. 1577 oslepl a přesto pokračoval ještě 10 let s největším zanícením ve svém studiu a své práci a napsal ještě několik lékařských studií a pojednání.

Na ztrátu svého zraku dbal tak málo, že jednomu schopnému lékaři, který jej ujišťoval, že by jej léčil, odpověděl: „Nepožaduji svůj zrak zpět, protože bych pak byl zase nucen vidět mnoho směšných a zavrženíhodných věcí. Ve svém životě jsem viděl mnoho věcí, které bych si nikdy nepřál vidět, ano, občas bych chtěl, abych při mnoha okolnostech byl přitom ještě hluchý.“

Zastával své místo až do své smrti.

Napsal několik prací z filozofie, lékařství a teologie.

Josef Smýkal - Tyflopedický lexikon jmenný
apogeum.info

úvod

vysvětlivky

zkratky

spolupracovníci

o autorovi

použitá literatura

o publikaci

Eliška Hluší

Michal Kuchař

Milan Pešák

Ivo Štěpánek

autor

stáhnout lexikon

formát MS WORD

pouze text

RTF

PDF

obr. příloha 1

obr. příloha 2

obr. příloha 3


© PhDr. Josef Smýkal – Brno 2006

Tištěnou publikaci vydalo
Technické muzeum v Brně
Knižnice oddělení Dokumentace tyflopedických informací
ISBN 80-86413-30-6
EAN 978-80-86413-30-3


Already signed up? Enter your email address.


New users sign up here