Pro pohyb v rejstříku zvolte písmeno indexu
A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S Š T U V W Y Z Ž

předchozí: SCHIEPPATI, Emilio

další: SCHIÖTT, V. G. L.

SCHIFFEROVÁ, Marie

* 3. 6. 1943

Česká tyflopedka.

Narodila se v Brně. Vystudovala střední pedagogickou školu (maturita 1961), dále FF MU v Brně, obor speciální pedagogika (1974).

Od r. 1970 působila na školách pro ZP. Z toho 13 let jako učitelka hudby ve škole pro žáky se zbytky zraku, 12 let jako ředitelka Školy pro slabozraké žáky v Praze. Od r. 1995 jako ředitelka Pobytového rehabilitačního a rekvalifikačního střediska pro nevidomé osoby Dědina o.p.s.

Od roku 1975 se podílela na tvorbě učebnic pro nevidomé žáky, napsala řadu článků v časopise Speciální pedagogika, kde je od roku 1992 členkou redakční rady. Externě spolupracuje s PF UK, katedrou speciální pedagogiky (středisko Dědina je fakultním místem), sociálně právní školou, Jabokem, Rehabilitační klinikou 1. LF UK.

Účastní se různých vědeckých konferencí, na kterých seznamuje odbornou veřejnost se svými dlouholetými zkušenostmi.

Josef Smýkal - Tyflopedický lexikon jmenný
apogeum.info

úvod

vysvětlivky

zkratky

spolupracovníci

o autorovi

použitá literatura

o publikaci

Eliška Hluší

Michal Kuchař

Milan Pešák

Ivo Štěpánek

autor

stáhnout lexikon

formát MS WORD

pouze text

RTF

PDF

obr. příloha 1

obr. příloha 2

obr. příloha 3


© PhDr. Josef Smýkal – Brno 2006

Tištěnou publikaci vydalo
Technické muzeum v Brně
Knižnice oddělení Dokumentace tyflopedických informací
ISBN 80-86413-30-6
EAN 978-80-86413-30-3


Already signed up? Enter your email address.


New users sign up here