Pro pohyb v rejstříku zvolte písmeno indexu
A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S Š T U V W Y Z Ž

předchozí: SCHÖFFLER, Max

další: SCHÖNBERGER, I.

SCHOLLER, Heinrich

* 1. 8. 1929

Německý vysokoškolský učitel.

Narodil se v Mnichově. V 16 letech při chemickém pokusu ztratil zrak. Od r. 1948 navštěvoval Studijní ústav pro nevidomé v Marburku. Na vysoké škole v Mnichově vystudoval práva a politické vědy. Na studiích pokračoval v Paříži. V r. 1958 absolvoval dizertační prací Freiheit des Gewissens. V následujícím roce obdržel stipendium pro studium ve Speyeru a v Paříži.

V r. 1961 začal vyučovat na vysoké škole v Mnichově. V r. 1966 se habilitoval. V této době se podrobil operaci, po níž získal malý zbytek zraku. V letech 1960–1971 byl členem Bavorské vědecké společnosti. Od r. 1971 vyučuje na univerzitě v Mnichově. Od roku následujícího do r. 1975 přešel jako hostující profesor na univerzitu do Addis Abeby (Etiopie). Po svém návratu převzal vedení katedry práva. V letech 1977–1978 je hostujícím profesorem na Sorboně. Hostoval i na univerzitě v Tchajwanu.

Nežil mimo slepecké organizace. Byl předsedou Spolku německých nevidomých intelektuálů a v představenstvu Marburského studijního ústavu. Od r. 1977 pracuje ve výboru Spolku pro pomoc nevidomým v Izraeli. Je spoluzakladatelem Světové rady pro blaho slepců. Za svou rozsáhlou činnost obdržel vysoká německá i mezinárodní vyznamenání.

Vydal na 200 odborných článků a rozsáhlejších monotematických prací zásadního významu v oboru práva a slepectví. Např.: Louis Braille, seine Zeit und die Entwicklung der Blindenschrift (1969); Die Neukonzeption sozialrichterrechtes und die Situation blinder Menschen (1978); Mehrbedarfsorierntiere Sozialleistungen im Rahmen (1985); a hlavně Enzyklopädie des Blinden und Sehbehindertenwesens (1990) aj. Jak sám autor v úvodu této rozsáhlé encyklopedie poznamenává, je to právě sto roků, kdy vyšla historicky první Mellova Encyklopädisches Handsbuch des Blindenwesens, která byla pramenem tyflopedických informací po celé 20. století.

Josef Smýkal - Tyflopedický lexikon jmenný
apogeum.info

úvod

vysvětlivky

zkratky

spolupracovníci

o autorovi

použitá literatura

o publikaci

Eliška Hluší

Michal Kuchař

Milan Pešák

Ivo Štěpánek

autor

stáhnout lexikon

formát MS WORD

pouze text

RTF

PDF

obr. příloha 1

obr. příloha 2

obr. příloha 3


© PhDr. Josef Smýkal – Brno 2006

Tištěnou publikaci vydalo
Technické muzeum v Brně
Knižnice oddělení Dokumentace tyflopedických informací
ISBN 80-86413-30-6
EAN 978-80-86413-30-3


Already signed up? Enter your email address.


New users sign up here