Pro pohyb v rejstříku zvolte písmeno indexu
A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S Š T U V W Y Z Ž

předchozí: SCHÖNBERGER, I.

další: SCHÖNFELD

SCHÖNBERGER, Udalrich Huldenreich

* 1. 12. 1601

† 1. 5. 1649

Věhlasný učenec, učitel filozofie.

Narodil se v městečku Weyden (Německo) jako syn zahradníka. Oslepl ve třech letech po neštovicích. Do místní školy začal docházet až ve svých 12 letech především pro ukrácení času. Jelikož byl dostatečně nadaný a pilný, přešel na studia do gymnázia v Sulzbachu. Ve 22 letech dokončil studia na Lipské univerzitě, kde dosáhl hodnosti bakaláře, o rok později dokončil studia magisterská.

Od r. 1626 začal vyučovat na univerzitě filozofii. Byl vedoucím tzv. učených hádání, ve kterých byl skutečným mistrem diskuze.

Aktivně ovládal sedm cizích jazyků: latinu, řečtinu, hebrejštinu, chaldejštinu, francouzštinu i arabštinu. Všem těmto jazykům soukromě vyučoval v Kodani. Nakonec se usadil v Königsbergu, kde vyučoval filozofii a orientální jazyky.

Vyznal se snad i v přírodních vědách. Zajímala ho dokonce věda o světle. Diskutoval o vzniku barev a podstatě duhy. Zabýval se rovněž matematikou. Výpočty prováděl pomocí počitadla ve formě hole s různými zářezy.

Byl také známý jako hudebník. Snad si i některé hudební nástroje vyráběl sám.

Pochován je v katedrále v Regensburgu, což je jistě mimořádná posmrtná pocta. Na náhrobku má nápis: Zde leží Schönberger, který, ač byl o zrak oloupen, nosil jako učenec ve své hrudi tisíce očí. Na jeho počest byly skládány písně.

Josef Smýkal - Tyflopedický lexikon jmenný
apogeum.info

úvod

vysvětlivky

zkratky

spolupracovníci

o autorovi

použitá literatura

o publikaci

Eliška Hluší

Michal Kuchař

Milan Pešák

Ivo Štěpánek

autor

stáhnout lexikon

formát MS WORD

pouze text

RTF

PDF

obr. příloha 1

obr. příloha 2

obr. příloha 3


© PhDr. Josef Smýkal – Brno 2006

Tištěnou publikaci vydalo
Technické muzeum v Brně
Knižnice oddělení Dokumentace tyflopedických informací
ISBN 80-86413-30-6
EAN 978-80-86413-30-3


Already signed up? Enter your email address.


New users sign up here