Pro pohyb v rejstříku zvolte písmeno indexu
A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S Š T U V W Y Z Ž

předchozí: SCHÖNFELD

další: SCHULTZ, Bruno

SCHOTT, Konrad

* 1562

† 1630

Stuttgartský varhaník a varhanář.

Přesné datum jeho narození není známé. Nevíme ani, kdy ztratil zrak. Že skutečně neviděl, dokazuje dopis Maxmiliána císaři Rudolfovi II. ze dne 4. února 1604, ze kterého je rovněž patrné, že skutečně koncipoval propozice několika těchto královských nástrojů.

Postavil varhany pro arcivévodu Maxmiliána Habsburského. Opatřil je veršováním, které rovněž uvádí, že autor varhan byl nevidomý. Varhany mají 9 rejstříků a 276 píšťal. Schott postavil ovšem i daleko větší varhany pro Stuttgart. Dokončil stavbu velkých a složitých varhan v Ulmu, o což se před ním pokoušelo několik slavných varhanářů.

Schott sám propracovával pouze zvukové propozice a jejich řešení. Při práci mu pomáhali řemeslníci nejrůznějších profesí a pomocníci. Plán stavby každého nástroje byl však jeho dílem. Všechny opusy označoval svým jménem.

Josef Smýkal - Tyflopedický lexikon jmenný
apogeum.info

úvod

vysvětlivky

zkratky

spolupracovníci

o autorovi

použitá literatura

o publikaci

Eliška Hluší

Michal Kuchař

Milan Pešák

Ivo Štěpánek

autor

stáhnout lexikon

formát MS WORD

pouze text

RTF

PDF

obr. příloha 1

obr. příloha 2

obr. příloha 3


© PhDr. Josef Smýkal – Brno 2006

Tištěnou publikaci vydalo
Technické muzeum v Brně
Knižnice oddělení Dokumentace tyflopedických informací
ISBN 80-86413-30-6
EAN 978-80-86413-30-3


Already signed up? Enter your email address.


New users sign up here