Pro pohyb v rejstříku zvolte písmeno indexu
A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S Š T U V W Y Z Ž

předchozí: HIROS, Etsuh

další: HIRZEL, Heinrich

HIRSCHOVÁ, Betty

Zakladatelka první Německé obchodní školy pro nevidomé studenty.

V Německu je mnoho nevidomých stenotypistů. Cestu k tomuto povolání jim otevřela tato nevidomá zpěvačka a učitelka řečí. Působila v Ústavu pro nevidomé v Berlíně-Steglitz.

V r. 1914 se vracela z Anglie. Cestování bylo poněkud složité, protože právě vypukla první světová válka. V Holandsku se dověděla o prvních oslepených vojácích. Jelikož byla sama od dětství nevidomá a vyučovala v ústavu pro nevidomé, měla již značné zkušenosti. Umínila si, že těm vojákům pomůže.

Své služby nabídla očnímu lékaři Silexovi, který právě léčil oslepené vojáky. Ve vojenské nemocnici jí přidělili místnost, kde začala vojáky vyučovat, a to nejen bodovému písmu, nýbrž učila je také optimizmu a umění přizpůsobit se novým životním podmínkám. Brzy byla pro tento účel uvolněna celá budova. Pro Silexovy zásluhy byla škola nazvána jeho jménem. Tak vznikla škola, kterou prošlo ve válečných letech pod vedením Hirschové na 700 mužů.

Hlavní náplní byla příprava k vykonávání obchodní administrativy. Za velkého úsilí vytvořili zdejší učitelé německý kancelářský těsnopis (pozor na rozdíl od zkratkopisu!) pro nevidomé, jímž je možno pomocí speciálního psacího stroje (list papíru byl nahrazen papírovou páskou) pro psaní slepeckým písmem docílit rychlosti vidomých stenotypistů. Byl tak vyvinut slepecký těsnopisný systém a zkonstruovány speciální sedmibodové psací stroje.

Po válce se stala škola přístupnou i civilním nevidomým. Stovky německy mluvících nevidomých vděčí této německé zpěvačce a učitelce řečí za své poměrně výhodné povolání.

Josef Smýkal - Tyflopedický lexikon jmenný
apogeum.info

úvod

vysvětlivky

zkratky

spolupracovníci

o autorovi

použitá literatura

o publikaci

Eliška Hluší

Michal Kuchař

Milan Pešák

Ivo Štěpánek

autor

stáhnout lexikon

formát MS WORD

pouze text

RTF

PDF

obr. příloha 1

obr. příloha 2

obr. příloha 3


© PhDr. Josef Smýkal – Brno 2006

Tištěnou publikaci vydalo
Technické muzeum v Brně
Knižnice oddělení Dokumentace tyflopedických informací
ISBN 80-86413-30-6
EAN 978-80-86413-30-3


Already signed up? Enter your email address.


New users sign up here