Pro pohyb v rejstříku zvolte písmeno indexu
A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S Š T U V W Y Z Ž

předchozí: HIRSCHOVÁ, Betty

další: HITO Jasu

HIRZEL, Heinrich

* 31. 10. 1815

Švýcarský tyfloped.

Učitel, později ředitel Ústavu pro nevidomé v Lausanne, kde již v roce 1860 zavedl Braillovu bodovou francouzskou abecedu. Používali stejnou kodifikaci jako v Paříži. Uznal Braillovo bodové písmo a v ústavu zřídil tiskárnu, ve které byly tištěny mimo běžných textů i hudebniny.1 V r. 1869 založil nový ústav v Curychu, jelikož v Lausanne byl přeplněný.

*1) Dochovalo se album varhanních skladeb z r. 1875. Uchovává je ve svých fondech Slepecké muzeum v Brně

Josef Smýkal - Tyflopedický lexikon jmenný
apogeum.info

úvod

vysvětlivky

zkratky

spolupracovníci

o autorovi

použitá literatura

o publikaci

Eliška Hluší

Michal Kuchař

Milan Pešák

Ivo Štěpánek

autor

stáhnout lexikon

formát MS WORD

pouze text

RTF

PDF

obr. příloha 1

obr. příloha 2

obr. příloha 3


© PhDr. Josef Smýkal – Brno 2006

Tištěnou publikaci vydalo
Technické muzeum v Brně
Knižnice oddělení Dokumentace tyflopedických informací
ISBN 80-86413-30-6
EAN 978-80-86413-30-3


Already signed up? Enter your email address.


New users sign up here