Pro pohyb v rejstříku zvolte písmeno indexu
A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S Š T U V W Y Z Ž

předchozí: HIRZEL, Heinrich

další: HITZELBERGER, Urban

HITO Jasu

* 830

† 872

Bratr 55. japonského císaře Koko.

Byl guvernérem tří provincií. Uvádí se, že náhle oslepl ve svém úřadě. Inicioval, aby nevidomí mohli provozovat hudbu a masérství. Založil kolonii slepců, vlastně jakýsi cech. Provozovali hudbu, masérství a akupunkturu. Spolek měl svou pevnou strukturu a řád. Staral se o přípravu k povolání. Od 13. století byla v říši zavedena zvláštní daň ve prospěch tohoto spolku. Funkcionáři měli právo nosit zvláštní oděv. Nejvyšší správce cechu s titulem sokengio patřil mezi přední úředníky říše, a měl proto právo účastnit se všech slavností u císařského dvora. Sídlil v Kyotu, později v Tokiu. Tato privilegia byla zrušena až v r. 1868 zavedením konstituční monarchie podle západního vzoru.

Josef Smýkal - Tyflopedický lexikon jmenný
apogeum.info

úvod

vysvětlivky

zkratky

spolupracovníci

o autorovi

použitá literatura

o publikaci

Eliška Hluší

Michal Kuchař

Milan Pešák

Ivo Štěpánek

autor

stáhnout lexikon

formát MS WORD

pouze text

RTF

PDF

obr. příloha 1

obr. příloha 2

obr. příloha 3


© PhDr. Josef Smýkal – Brno 2006

Tištěnou publikaci vydalo
Technické muzeum v Brně
Knižnice oddělení Dokumentace tyflopedických informací
ISBN 80-86413-30-6
EAN 978-80-86413-30-3


Already signed up? Enter your email address.


New users sign up here