Pro pohyb v rejstříku zvolte písmeno indexu
A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S Š T U V W Y Z Ž

předchozí: PFEIFER, Hubert

další: PIGMENIUS

PIELASCH, Helmut

* 24. 3. 1917

† 28. 4. 1986

Předseda Svazu nevidomých a slabozrakých NDR a generální tajemník Evropského regionálního výboru WEBU.

Narodil se v Gelsenkirchenu jako syn horníka. Vyučil se karosářem. Na studium neměla rodina dost peněz. Netrvalo dlouho a Pielasch narukoval jako mnoho jiných Němců, aby bojoval za Hitlerovy zvrácené ideje. Stal se letcem. V r. 1941 byl těžce raněn do hlavy a oslepl.

V letech 1941–1943 se připravoval na povolání stenotypisty. Potom navštěvoval dvouletou školu pro správní zaměstnance.

Po válce se stal ředitelem rehabilitačního střediska v Neuklosteru. Toto zaměstnání ho přivedlo do kontaktu s řešením širších problémů nevidomých. Později byl povolán na místo vědeckého spolupracovníka do Ministerstva zdravotnictví NDR, kde působil až do r. 1976.

Nejdříve byly v Německu zakázány všechny společenské organizace. V padesátých letech se situace změnila. Stal se členem přípravného výboru tvořící se organizace nevidomých NDR. Na jejím ustavujícím sjezdu v r. 1959 byl zvolen předsedou. Přičinil se o bohatý život této nové organizace státem mocně podporované. V r. 1972 byl zvolen generálním tajemníkem Evropského regionálního výboru Světové rady pro blaho slepců. Stal se zakladatelem světové organizace nevidomých sportovců.

Vedle svého zaměstnání i funkcí se staral o neustálé sebevzdělávání. V r. 1953 ukončil studium učitelské, r. 1969 studium na Akademii pro státní a právní vědy v Babelsberku. Výsledkem byly dvě doktorské promoce, ekonomických věd a filozofie. Jeho rigorózní práce Geschichte des Blindenwesens in Deutschland und der DDR (1971), jejímž spoluautorem je dr. Jedicke je plná třídního boje, komunistické ideologie a socialistického pojetí péče o nevidomé. Přesto obsahuje informace a data, kterými obohatila historii tyflopedie. Ve stejném roce napsal i Das Recht der Sehgeschädikten.

Josef Smýkal - Tyflopedický lexikon jmenný
apogeum.info

úvod

vysvětlivky

zkratky

spolupracovníci

o autorovi

použitá literatura

o publikaci

Eliška Hluší

Michal Kuchař

Milan Pešák

Ivo Štěpánek

autor

stáhnout lexikon

formát MS WORD

pouze text

RTF

PDF

obr. příloha 1

obr. příloha 2

obr. příloha 3


© PhDr. Josef Smýkal – Brno 2006

Tištěnou publikaci vydalo
Technické muzeum v Brně
Knižnice oddělení Dokumentace tyflopedických informací
ISBN 80-86413-30-6
EAN 978-80-86413-30-3


Already signed up? Enter your email address.


New users sign up here