Pro pohyb v rejstříku zvolte písmeno indexu
A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S Š T U V W Y Z Ž

předchozí: BEITL, Jan Nepomuk František Rafael

další: BÉLA II.

BEK, Vinko

* 1863

† 1936

Chorvatský tyfloped, odborný publicista.

Zájem o nevidomé děti projevoval od studentských let. Jeho původní povolání neznáme. Usiloval o nalezení možnosti pečovat o tyto děti – vychovávat a vzdělávat je. Prvním jeho žákem byl shodou okolností český chlapec Hynek Srba. Bek v Ústavu pro chorvatské nevidomé děti působil od r. 1889. Zakládal jej spolu s Viljkem Ramadanovićem. Ústav později zanikl. V r. 1928 vznikla v Záhřebu třída pro nevidomé žáky. Vedl ji Jan Očko, který získal odbornou kvalifikaci zkouškami v Praze.

V r. 1890 založil V. Bek časopis Slijepćijev prijatelj, po třech letech změnil jeho název na Prijatelj slijepih i gluhonijemih. V r. 1897 přestal vycházet.

Vydal dvě větší práce: Uzgoj slijepacu (Výchova slepých) (1888) a Vídeňské ústavy pro slepé a naše potřeby (1889).

Slepecké muzeum v Záhřebu má ve svých archivních fondech spis, ve kterém jsou o Bekovi přímé písemné informace

Josef Smýkal - Tyflopedický lexikon jmenný
apogeum.info

úvod

vysvětlivky

zkratky

spolupracovníci

o autorovi

použitá literatura

o publikaci

Eliška Hluší

Michal Kuchař

Milan Pešák

Ivo Štěpánek

autor

stáhnout lexikon

formát MS WORD

pouze text

RTF

PDF

obr. příloha 1

obr. příloha 2

obr. příloha 3


© PhDr. Josef Smýkal – Brno 2006

Tištěnou publikaci vydalo
Technické muzeum v Brně
Knižnice oddělení Dokumentace tyflopedických informací
ISBN 80-86413-30-6
EAN 978-80-86413-30-3


Already signed up? Enter your email address.


New users sign up here