Pro pohyb v rejstříku zvolte písmeno indexu
A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S Š T U V W Y Z Ž

předchozí: BEK, Vinko

další: BELISAR (Belisarius)

BÉLA II.

* 1109

† 13. 2. 1141

Uherský král.

Uveďme plný text z Ottova slovníku naučného: „Béla II. Slepý (1131–41), syn vévody Almoše, bratra krále Kolomana. Almoš proti Kolomanovi strojil pikle a vzpoury, začež jej tento dal oslepiti, jakož i syna jeho Bélu. Po Kolomanovi nastoupil syn jeho Štěpán II., jenž Bélu jmenoval nástupcem a zasnoubil jeho s Helenou, dcerou knížete srbského Uroše. Když pak Béla nastoupil na trůn, povstal proti němu Borys, syn Kolomanův z Eufenie, dcery velikého knížete ruského, Vladimira Monomacha, kterého však pokládali dítkem nemanželským. Borys měl pomoc od knížete polského, Boleslava Křivoústého, ale Bély ujímali se kníže český Soběslav I., manžel sestry jeho Adléry, a pak i druhý svat jeho, Adalbert, syn Leopolda Svatého, markrabě rakouského. Konečně učiněno narovnání prostřednictvím císaře Lothara (1135), kterým Béla podržel panství svoje, a mezi Uhry, Čechy a Poláky zjednán mír. Béla Slepý zemřel roku 1141 i měl nástupcem syna svého Gejsu II“.

Josef Smýkal - Tyflopedický lexikon jmenný
apogeum.info

úvod

vysvětlivky

zkratky

spolupracovníci

o autorovi

použitá literatura

o publikaci

Eliška Hluší

Michal Kuchař

Milan Pešák

Ivo Štěpánek

autor

stáhnout lexikon

formát MS WORD

pouze text

RTF

PDF

obr. příloha 1

obr. příloha 2

obr. příloha 3


© PhDr. Josef Smýkal – Brno 2006

Tištěnou publikaci vydalo
Technické muzeum v Brně
Knižnice oddělení Dokumentace tyflopedických informací
ISBN 80-86413-30-6
EAN 978-80-86413-30-3


Already signed up? Enter your email address.


New users sign up here