Pro pohyb v rejstříku zvolte písmeno indexu
A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S Š T U V W Y Z Ž

předchozí: BÉLA II.

další: BĚLJAJEV, Vladimir

BELISAR (Belisarius)

* 500 (?)

† 565

Pravděpodobně násilně oslepený vojevůdce, opředený mnoha legendami. Jeho jménem nazval své odborné dílo August Zeune (viz Johann August Zeune).

Belisar, narozený v Thrákii, zemřel v Konstantinopoli. V letech 527 až 542 se účastnil válek proti Peršanům, v r. 532 spolu s Narsesem potlačil povstání Niky v Konstantinopoli a v letech 533–534 porazil Vandaly pod Galimerem v Kartágu a Východořímské říši. Získal tím zpět celou severní Afriku. Na svých polních taženích v letech 535–549 uskutečnil Belisar potlačení panství Gótů v Itálii. Justinián jej nahradil Narsesem. V r. 559 zachránil Belisar Konstantinopol před útoky Hunů.

Nedůvěra Justiniánova k Belisarovi a okolnost, že Belisar časem upadl v císařskou nemilost, poskytly živnou půdu ke vzniku pověstí. Podle nich měl být Belisar na příkaz Justiniána oslepen a zbaven svého majetku. Podle veršovaných vyprávění ze středního řecka z 15. a 16. století je Belisar popisován jako slepý žebrák. Na tom spočívají pravděpodobně také příslušná líčení v pozdější západoevropské literatuře.

Jeho současným životopiscem byl také sekretář Prokopius z Kaizareje.

Josef Smýkal - Tyflopedický lexikon jmenný
apogeum.info

úvod

vysvětlivky

zkratky

spolupracovníci

o autorovi

použitá literatura

o publikaci

Eliška Hluší

Michal Kuchař

Milan Pešák

Ivo Štěpánek

autor

stáhnout lexikon

formát MS WORD

pouze text

RTF

PDF

obr. příloha 1

obr. příloha 2

obr. příloha 3


© PhDr. Josef Smýkal – Brno 2006

Tištěnou publikaci vydalo
Technické muzeum v Brně
Knižnice oddělení Dokumentace tyflopedických informací
ISBN 80-86413-30-6
EAN 978-80-86413-30-3


Already signed up? Enter your email address.


New users sign up here