Pro pohyb v rejstříku zvolte písmeno indexu
A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S Š T U V W Y Z Ž

předchozí: SCHIBEL, Georg

další: SCHIFFEROVÁ, Marie

SCHIEPPATI, Emilio

* 4. 7. 1876

Italský klavírista a hudební pedagog.

Narodil se v Miláně, kde v tamějším výchovně vzdělávacím ústavu pro nevidomé děti a mládež získal nejen základy všeobecného vzdělání, ale rovněž základy hudebních dovedností, které si prohloubil studiem na Milánské konzervatoři Giuseppa Verdiho, kterou absolvoval v r. 1897 s mistrovským diplomem.

Po třech letech obdržel místo varhaníka v bazilice St. Babila. Mimoto byl přijat jako učitel hudby do milánského ústavu, který před lety absolvoval jako žák. Své hudební zkušenosti zde mohl plodně uplatňovat. Ukázaly to i výsledky. Několik jeho žáků pokračovalo studiem na místní konzervatoři. Úroveň svých interpretačních dovedností si neustále udržoval tím, že často veřejně vystupoval. Nejraději hrál skladby romantiků. Na celostátní soutěži italských klavíristů, která se konala v Miláně, obdržel první cenu.

Josef Smýkal - Tyflopedický lexikon jmenný
apogeum.info

úvod

vysvětlivky

zkratky

spolupracovníci

o autorovi

použitá literatura

o publikaci

Eliška Hluší

Michal Kuchař

Milan Pešák

Ivo Štěpánek

autor

stáhnout lexikon

formát MS WORD

pouze text

RTF

PDF

obr. příloha 1

obr. příloha 2

obr. příloha 3


© PhDr. Josef Smýkal – Brno 2006

Tištěnou publikaci vydalo
Technické muzeum v Brně
Knižnice oddělení Dokumentace tyflopedických informací
ISBN 80-86413-30-6
EAN 978-80-86413-30-3


Already signed up? Enter your email address.


New users sign up here