Pro pohyb v rejstříku zvolte písmeno indexu
A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S Š T U V W Y Z Ž

předchozí: SCHLEUSSNER, Karl

další: SCHLÜTER, Bernard

SCHLICK, Arnold

* 1460

† 1515

Německý nevidomý varhaník.

V některých pramenech se uvádí, že snad byl českého původu. Pravděpodobnější je, že pochází z Heidelberku. Od mládí se věnoval hudbě, které se nevzdal ani když v dospělosti oslepl. V r. 1486 byl vybrán, aby hrál na varhany při volbě císaře Maxmiliána. Když vypukl v Heidelberku mor, odebral se do Nizozemí a Štrasburku. Později dlouhodobě působil v Německu. Jelikož měl mimořádné témbrové slyšení, působil v několika městech i jako recenzent a konzultant varhanních dispozic. V r. 1509 získal doživotní angažmá v Heidelberku. Komponoval církevní skladby. Své odborné znalosti a dovednosti sepsal v práci O varhanářích a varhanících.

Josef Smýkal - Tyflopedický lexikon jmenný
apogeum.info

úvod

vysvětlivky

zkratky

spolupracovníci

o autorovi

použitá literatura

o publikaci

Eliška Hluší

Michal Kuchař

Milan Pešák

Ivo Štěpánek

autor

stáhnout lexikon

formát MS WORD

pouze text

RTF

PDF

obr. příloha 1

obr. příloha 2

obr. příloha 3


© PhDr. Josef Smýkal – Brno 2006

Tištěnou publikaci vydalo
Technické muzeum v Brně
Knižnice oddělení Dokumentace tyflopedických informací
ISBN 80-86413-30-6
EAN 978-80-86413-30-3


Already signed up? Enter your email address.


New users sign up here