Pro pohyb v rejstříku zvolte písmeno indexu
A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S Š T U V W Y Z Ž

předchozí: SCHIÖTT, V. G. L.

další: SCHLICK, Arnold

SCHLEUSSNER, Karl

* 24. 1. 1858

† 9. 12. 1918

Německý tyfloped. ředitel Ústavu pro nevidomé v Norimberku, vynálezce slepecké učební pomůcky pro zápis matematických textů.1

Narodil se v Norimberku jako syn obchodníka. Povinnou školní docházku absolvoval v Mnichově, kam se rodiče brzy odstěhovali. Tam také vystudoval latinskou střední školu.

V r. 1872 přišel při střelbě z luku o jedno oko, později, vlivem tzv. sympatického onemocnění, oslepl i na druhé oko. Jeho vnitřní energie byla však nezdolná. V letech 1880–1882 navštěvoval studia filologie a teologie na univerzitě v Erlangenu.

Po dokončení studií se vrací do Norimberka, kde vyučuje filologii. Od r. 1884 nastupuje do Spolkového ústavu pro nevidomé jako učitel a během jednoho roku tam přichází i jeho sestra.

Brzy se stává ředitelem ústavu. Největší pozornost věnuje dostatku učebních pomůcek. Dal podnět k výrobě speciálních dřevěných tabulek s kovovými kolíčky pro zapisování matematických textů. Navíc zkonstruoval několik stavebnic i jiných hraček. Jeho pomůcka se používala až do padesátých let 20. století i u nás. Usnadňovala orientaci v textu a lehce umožňovala jeho opravy. Pro psaní literního textu Braillovým písmem navrhl konstrukci psacího stroje (1906) s netradičně uspořádanými klávesami pro psaní oběma rukama.

Napsal spis Práce slepých. Pro Mellovu Encyklopedii zpracoval několik hesel.

*1) Tabulku pro zápis matematických textů má ve svých sbírkových fondech Slepecké muzeum v Berlíně, Hannoveru, Vídni a DTI TMB

Josef Smýkal - Tyflopedický lexikon jmenný
apogeum.info

úvod

vysvětlivky

zkratky

spolupracovníci

o autorovi

použitá literatura

o publikaci

Eliška Hluší

Michal Kuchař

Milan Pešák

Ivo Štěpánek

autor

stáhnout lexikon

formát MS WORD

pouze text

RTF

PDF

obr. příloha 1

obr. příloha 2

obr. příloha 3


© PhDr. Josef Smýkal – Brno 2006

Tištěnou publikaci vydalo
Technické muzeum v Brně
Knižnice oddělení Dokumentace tyflopedických informací
ISBN 80-86413-30-6
EAN 978-80-86413-30-3


Already signed up? Enter your email address.


New users sign up here