Pro pohyb v rejstříku zvolte písmeno indexu
A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S Š T U V W Y Z Ž

předchozí: BÉRENGER

další: BERGMAN, Vladimír

BERGES, José Ezquerra

* 25. 6. 1880

† 17. 8. 1965

Španělský profesionální organizátor v oblasti péče o nevidomé osoby.

Narodil se ve Vinaceite. Ve svých 13 letech oslepl. V r. 1898 nastoupil do městské školy pro nevidomé žáky a zaměstnával se studiem tyflopedie.

V r. 1905 založil společenství ve prospěch nevidomých Real associación Española en favor de los ciegos. V r. 1909 se stal učitelem ručních prací a tiskařem v městské škole pro nevidomé žáky, kde byl dříve sám žákem. V r. 1919 se stal spoluzakladatelem Společnosti pro vzdělávání a zlepšení stavu slepých, v r. 1927 založil podobnou společnost pro oblast Barcelony a byl zde zvolen generálním sekretářem, v r. 1929 založil Národní federaci nevidomých, do které se včlenily všechny místní malé organizace slepců. V r. 1931 se stal prezidentem Unión Fraternal, v r. 1933 založil časopis El tiflófilo, který se stal orgánem unie. Ve stejném roce založil i katolický časopis pro nevidomé čtenáře. V r. 1936 začal pod jeho vedením vycházet odborný časopis v černotisku El amigo del ciego. V r. 1939 se stal delegátem ONCE za oblast Katalánska pro konferenci o slepeckém tisku a v r. 1946 vznikl další časopis Relieves.

V r. 1946 byl zvolen předsedou ONCE. V r. 1951 se stal delegátem UNESCO na konferenci o slepeckém zkratkopisu. Ve stejném roce se stal expertem pro WCWB v Paříži.

Napsal studii o španělském slepeckém zkratkopisu.

Za svou celoživotní činnost obdržel v Jižní Americe Zlatý kříž I. třídy.

Josef Smýkal - Tyflopedický lexikon jmenný
apogeum.info

úvod

vysvětlivky

zkratky

spolupracovníci

o autorovi

použitá literatura

o publikaci

Eliška Hluší

Michal Kuchař

Milan Pešák

Ivo Štěpánek

autor

stáhnout lexikon

formát MS WORD

pouze text

RTF

PDF

obr. příloha 1

obr. příloha 2

obr. příloha 3


© PhDr. Josef Smýkal – Brno 2006

Tištěnou publikaci vydalo
Technické muzeum v Brně
Knižnice oddělení Dokumentace tyflopedických informací
ISBN 80-86413-30-6
EAN 978-80-86413-30-3


Already signed up? Enter your email address.


New users sign up here