Pro pohyb v rejstříku zvolte písmeno indexu
A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S Š T U V W Y Z Ž

předchozí: BERGES, José Ezquerra

další: BÉRIOT, Charles August de

BERGMAN, Vladimír

* 19. 6. 1906

† 25. 7. 1972

Český výkonný houslista a hudební pedagog.

Narodil se v Brňanech v rodině řemeslníka. Od dětství se mu neustále zhoršoval zrak. Povinnou školní docházku absolvoval v obecné a částečně i v MěŠ ve Vyškově. V období před vstupem do Ústavu pro nevidomé v Brně se učil hře na housle ve vyškovské klášterní škole.

Do ústavu přichází až ve svých 23 letech r. 1929. Jelikož neměl dokončené základní vzdělání, vykonal do dvou let zkoušku z učiva MěŠ. Naučil se číst Braillovo písmo i bodovou hudební notaci. Již v těchto dvou letech projevoval mimořádné hudební nadání a prokazoval slušnou technickou úroveň ve hře na housle, kterým se potom věnoval po celý život. Souběžně s povinnou docházkou do učňovské školy a košikářské dílny se vyučil ladění klavírů. Státní zkoušku z hudby na konzervatoři v Brně vykonal v r. 1935.

Založil si vlastní hudební školu ve Vyškově a oženil se. Tam působil až do r. 1945 jako soukromý učitel hudby. V tomto roce přešel i se svými žáky do právě založené městské hudební školy, kde vyučoval hře na housle, klavír, kytaru a akordeon do r. 1963, kdy pro trvalé zdravotní obtíže odešel do invalidního důchodu. Věnoval se rovněž, a to i jako nevidomý, vedení žákovských hudebních souborů, kde dosahoval i v soutěžích výborných výsledků. Za svou činnost obdržel několik ocenění.

Byl známým houslistou a členem symfonického orchestru ve Vyškově. Výborně zpíval. Stal se členem tzv. Volného pěveckého sdružení ve Vyškově. Příležitostně uplatnil i své pěvecké umění jako sólový pěvec. Jeho odborná i společenská integrace mu přinášela plné životní uspokojení.

Josef Smýkal - Tyflopedický lexikon jmenný
apogeum.info

úvod

vysvětlivky

zkratky

spolupracovníci

o autorovi

použitá literatura

o publikaci

Eliška Hluší

Michal Kuchař

Milan Pešák

Ivo Štěpánek

autor

stáhnout lexikon

formát MS WORD

pouze text

RTF

PDF

obr. příloha 1

obr. příloha 2

obr. příloha 3


© PhDr. Josef Smýkal – Brno 2006

Tištěnou publikaci vydalo
Technické muzeum v Brně
Knižnice oddělení Dokumentace tyflopedických informací
ISBN 80-86413-30-6
EAN 978-80-86413-30-3


Already signed up? Enter your email address.


New users sign up here