Ovládání

Klávesa F1 - Light DVD Player je opatřen nápovědou s hlasovým výstupem. Nápovědu spustíte klávesou F1 a to kdykoliv, je-li Light DVD Player aktivní.

Klávesa ESC (ESCAPE) - má dvě funkce. Při přehrávání filmu na DVD se po stisknutí klávesy Escape vrátíte zpět do hlavního menu DVD. Pokud přehráváte film v režimu fullscreen, čili na celé obrazovce, má klávesa Escape funkci zmenšení obrazovky.

Klávesa F - tato klávesa slouží ke zvětšení obrazovky, opakovaným stiskem této klávesy se obraz vrátí do původní velikosti

Kurzorové šipky - klávesy kurzorových šipek mají dva režimy. Pokud jste v menu DVD, slouží tyto klávesy k pohybu po jednotlivých tlačítkách. Mimo menu DVD má šipka při přehrávání filmů na DVD funkci převíjení vpřed - doprava. Opětovné stisknutí šipky doprava převíjení ukončí. Šipka doleva má funkci převíjení vzad a opětovné stiknutí této klávesy převíjení vzad ukončí.  Šipka nahoru a šipka dolů nemá v tomto případě žádnou funkci.

Při přehrávání filmů OGG, šipky doprava a doleva posunují film o jednu minutu.

Klávesa F5 - ukončení přehrávání

Klávesa ENTER - má dvě funkce. Pokud jste v menu DVD, tato klávesa aktivuje aktuálně zvolené tlačítko. Stiknete-li klávesu Enter po otevření Light DVD Playeru, spustí se přehrávání DVD.

Klávesy Page up a Page down - jednotlivými stisky těchto kláves lze procházet kapitolami DVD. Klávesou Page up na další kapitolu, klávesou Page down na předchozí kapitolu.

Při přehrávání filmů OGG tyto klávesy posunují film o 5 minut.

Klávesa SPACE - pauza. Při stiknutí této klávesy se přehrávání filmu zastaví. Opětovným stisknutím se film spustí.

Klávesa T - při stisknutí této klávesy vám hlasový výstup oznámí aktuální čas přehrávání.

Klávesy Alt F4 - slouží k ukončení programu

Ovládání hlasitosti - Light DVD Player má vlastní ovládání hlasitosti klávesami minus, plus a control. Pokud chcete v režimu přehrávání DVD snižit hlasitost komentáře - přehravače, stikněte opakovaně klávesu mínus v kombinaci s klávesou control. A naopak, plus a control při zesílení. Pokud chcete zvýšit hlasitost filmu, opakovaně stikněte klávesu plus na numpadu. A mínus v případě zeslabení filmu.

V případě přehrávání filmu v programu OGG, slouží klávesy plus a mínus v kombinaci s klávesou control k zesílení a zeslabení jak zvuku filmu, tak i komentáře - přehravače.

Přehravač má skrytou funkci, přehrávání originálu filmu na DVD s komentářem, stažitelným z těchto stránek.  Pak  klávesy plus a mínus zeslabují nebo zesilují film a v kombinaci s klávesou control samotný komentář, aby došlo k vyrovnání obou zvukových hladin. Tato funkce, pro kterou byl hlavně přehravač vyvíjen, se nepoužívá, neboť poté, co se nám podařilo prosadit v roce 2006 změnu autorského zákona, stala se nadbytečnou.

APOGEUM, zapsaný spolek - audiopopis filmů a divadelních představení
logo Apogeum