DIVADELNÍ PŘEHRÁVAČ PSANÉHO A ZVUKOVÉHO ZÁZNAMU

Cíl: Program -- přehrávač, umožňující těžce zrakově postiženým sledování komentáře divadelních
děl s minimálními náklady na technické zajištění přenosu.

Popis přehrávače -- jeho funkce: program umožňuje zápis textu, nahrání a uložení aurálního
vyjádření textu a jeho následnou, řízenou produkci v písemné i zvukové podobě ve formátu
MP3

Praktické použití:

  1. příprava -- autor zpracuje a napíše komentář. Ten uloží v jednotlivých sekvencích. Poté k nim nahraje jejich zvukovou verzi
  2. praxe -- v průběhu představení tyto sekvence na základě narážek spouští z notebooku. Případné doplnění a změny, komentuje pomocí mikrofonu náhlavní sady. Přenos do transmitteru je řešen audio výstupem, mikrofon je napojen do notebooku přes konektor.

Technika přenosu a příjmu záznamu: Jako vysílací zařízení slouží transmitter mp3 o výkonu 50 nanowatů, napájený z usb notebooku. Jako přijímací zařízení slouží mobilní telefon, případně levné sluchátkové rádio. Úpravu transmitteru v případě zájmu provádí Apogeum.

Využití techniky, šíření signálu přes transmitter, umožňuje široké využití, které není omezeno používáním divadelního přehrávače.

Dotazy směřujte na autora projektu a řešení PaedDr. Michala Kuchaře tel.: 602839082

Divadelné přehrávač

APOGEUM, zapsaný spolek - audiopopis filmů a divadelních představení
logo Apogeum