Filmy pro nevidomé

Související pojmy

 Filmy s komentářem pro nevidomé nebo těžce zrakově postižené, Audio Description, audiopopis filmů, titulky filmů pro nevidomé, kino pro nevidomé, komentované kino, televize pro nevidomé, audio popis divadelních představení.

Co je to audiopopis

 Audiopopis umožňuje těžce zrakově postiženým lépe pochopit děj filmu, zejména jeho vizuální složku, která není vyjádřena zvukem, případně je zvukem obtížně definovatelná.

Ukázka filmu s audiopopisem

Standardy audiopopisu

 Tvorba audio popisu se řídí řadou pravidel z nichž nejdůležitější je objektivní popis děje, nikoliv jeho interpretace komentátorem a odborné zpracování komentáře, respektující specifika psychologie vnímání a myšlení těžce zrakově postižených. Pro tvorbu audio popisu je nejdůležitější kvalitní příprava tvůrce komentáře. Kurzy Tvorba audiopopisu, původně akreditované Ministerstvem školství pod Č.j.: 2 174/2010-24/52 pořádá  Apogeum, z.s.

Historie audiopopisu

 V roce 1981 ve Washingtonu DC, Margaret a Cody Pfanstiehlovi realizovali první divadelní představení s audio popisem, v divadle Arena Stage. Po necelých deseti letech pronikl audio popis v USA do padesáti divadel. V Evropě se tak stalo poprvé v polovině 80. let, v divadle Robina Hooda v Averhamu ve Velké Británii. První velké divadlo, které se na audio popisy specializovalo, bylo Theatre Royal ve Windsoru od roku 1988. První pořad s audiopopisem odvysílala Japonská komerční televize NTV v roce 1983.

 

Historie audiopopisu v ČR

 Již ve třicátých letech dvacátého století byl v ČSR údajně učiněn pokus o zpracování filmu s komentářem pro nevidomé. Nebyl však dokončen a dílo se nedochovalo. /zdroj PhDr. Josef Smýkal/

Moderní éru audiopopisu zahájil v září 2001 PaedDr. Michal Kuchař, zpracováním pohádky Princezna se zlatou hvězdou. V témže roce vzniklo Občanské sdružení Apogeum, které zahájilo produkci filmů určených k bezplatné výpůjčce, šířené prostřednictvím Knihovny a tiskárny pro nevidomé K.E.Macana.

V roce 2003 zpracovalo sdružení první film na DVD a v červnu 2004 první komerční DVD Mazaný Filip. První, živě komentované filmové představení se uskutečnilo v dubnu 2002 jako klubová projekce Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých. Audiopopis divadelních představení včetně zajištění možnosti výpůjčky jejich nahrávek provádí od roku 2006 pan Pavel Musil.

Současnost

 Nejvýznamnějším producentem filmů s audiopopisem je Spolek Apogeum, který do konce roku 2009 zpracoval, nebo se podílel na tvorbě 129 titulů s audiopopisem, včetně 7 seriálů.
Největším komerčním výrobcem audio popisu n ČR je Avisse s.r.o.

Autorský zákon 121/2000 Sb.

autorský zákon ve smyslu pozdějších změn z roku 2006

§ 38 Licence pro zdravotně postižené

(1) Do práva autorského nezasahuje ten, kdo

a) výhradně pro potřeby zdravotně postižených, v rozsahu odpovídajícím jejich zdravotnímu postižení a nikoliv za účelem přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu zhotoví nebo dá zhotovit rozmnoženinu vydaného díla; takto zhotovená rozmnoženina díla jím může být také rozšiřována a sdělována, pokud se tak neděje za účelem přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu,

b) výhradně pro potřeby zrakově postižených a nikoliv za účelem přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu opatří zvukovou složku zvukově obrazového záznamu audiovizuálního díla slovním vyjádřením obrazové složky; takto doplněná zvuková složka zvukově obrazového záznamu audiovizuálního díla jím může být také rozmnožována, rozšiřována a sdělována, neděje-li se tak za účelem přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu.

(2) Do práva autorského nezasahuje také osoba uvedená v § 37 odst. 1, půjčuje-li originály či rozmnoženiny vydaných děl pro potřeby zdravotně postižených v souvislosti s jejich postižením.

3) Ustanovení § 30 odst. 5 se použije přiměřeně.

Audio popis filmů včetně obrazové složky je možný pouze se souhlasem držitele autorských práv.

Kdo podporuje tvorbu audiopopisu

Nejvíce na tvorbu filmů opatřených komentářem přispívají:

Ministerstvo kultury a Nadační fond Českého rozhlasu z výtěžku sbírky Světluška. 

 

Tvorba audiopopisu

se skládá z těchto kroků:

výběr díla

tvorba komentáře

recenze komentáře nevidomým recenzentem

výběr komentátora - herce

natočení komentáře ve studiu, včetně režie

kompletní zvuková editace - vyčištění záznamu komentáře, úprava jeho hlasitosti případně barvy (ekvalizace), střih a synchronizace komentáře s obrazem a filmovým zvukem, smíchání komentáře se zvukovou stopou filmu, finalizace a export nově vytvořeného filmového zvuku do požadovaného audio formátu, konverze do jiných formátů

recenze kompletního díla nevidomým recenzentem

výroba masteru

Zahraniční praxe:

Doba nutná k výrobě audio popisu 90 minutového filmu: 5-6 pracovních dnů,

cena 5.000 až 7.000 EUR

Prof. Dr. H. Gerzymisch-Arbogast, Workshop Audio Description, Forli, 25.květen 2007

Tento text je publikován pod licencí  GFDL a CC-BY-SA 3.0.

APOGEUM, zapsaný spolek - audiopopis filmů a divadelních představení
logo Apogeum