Upozornění:

Do odvolání nebude možné využívat registrační systém. Zájemci o členství ve Filmovém klubu se mohou přihlásit na níže uvedené e mailové adrese. Děkujeme za pochopení.

změna účtu: 2500755118/2010
změna e mailové adresy: apogeum@centrum.cz

Pro rok 2018 se výše daru spolku Apogeum, opravňující k získání členství ve Filmovém klubu Apogeum  nemění a činí 150 Kč.
I v roce 2018 pořádáme kurzy audiopopisu.

 

 

 

 

Na činnost sdružení přispívají:

Nadační fond Českého rozhlasu
logo světluška
NFČR
Mnisterstvo kultury ČR
logo MK

APOGEUM, zapsaný spolek - audiopopis filmů a divadelních představení
logo Apogeum