Doporučení pro členy klubu. Pokud hodláte i v tomto roce podpořit naši činnost peněžním darem a současně se tím přihlásit k odběru filmů, učiňte tak co nejdříve, nejlépe do konce měsíce března.

Apogeum nabízí členům klubu možnost získání kompletní produkce filmů od roku 2002.


Objednávky:
apogeum@centrum.cz, nebo telefonicky 723430898, pan Petr Mašek.

Ceník:
2002  1 CD   40 Kč
2003  1 CD   40 Kč
2004  2 CD   70 Kč
2005  2 CD   70 Kč
2006  3 CD 150 Kč
2007  3 CD 150 Kč
2008  3 CD 150 Kč
2009  3 CD 150 Kč
2010  3 CD 150 Kč

Úhrada:
dle přiložené faktury.

Na nosičích je vždy kompletní produkce daného roku. Přehled naleznete v sekci Produkce.
Při objednávce uvádějte typ vámi požadovaného záznamu - MP3, OGG.


Filmový klub Apogeum

Jak se stát členem klubu:
- vyplnit elektronickou přihlášku
- odsouhlasit podmínky přihlášky
- elektronicky ji odeslat
- přispět na činnost sdružení darem ve výši 150 Kč

Pokyny pro úhradu daru:
Po odeslání přihlášky, obdržíte nejpozději do týdne zprávu o přijetí přihlášky, jejíž součástí bude váš variabilní symbol.
Tento je při úhradě nutné uvést pro identifikaci dárce.
Majitel účtu: Občanské sdružení Apogeum, Jeronýmova 30, 618 00 Brno
Banka:         Fio Banka, číslo účtu 2500755118/2010

Proč se stát členem klubu:
- v měsících dubnu, srpnu a prosinci obdrží člen klubu nosič s nahrávkami filmů zpracovaných v
   průběhu roku
- veškeré nosiče obdrží člen klubu zdarma
- nosiče se stávají jeho majetkem
- stát se členem klubu je možné kdykoliv v roce. Člen klubu obdrží kompletní roční produkci.
- členové klubu mohou získat veškeré filmy z produkce sdružení Apogeum.


Množství zpracovaných filmů je úměrné získaným prostředkům. proto nejsme schopni přesně stanovit jejich počet. předpokládáme však, že jich bude nejméně 10.

Ediční plán naleznete ve složce Filmy.

APOGEUM, zapsaný spolek - audiopopis filmů a divadelních představení
logo Apogeum