Poslání sdružení

Filmy pro nevidomé - filmy s komentářem

Spolek Apogeum se zabývá audiopopisem filmů, tedy tvorbou filmů pro nevidomé a audio popisem divadelních představení pro těžce zrakově postižené.
Ve spolupráci s fyzickými a právnickými osobami vyvíjí nové systémy a technologie, umožňující těžce zrakově postiženým komfortnější sledování audiovizuálních děl.
 

 

 

APOGEUM, zapsaný spolek - audiopopis filmů a divadelních představení
logo Apogeum