Partneři

Biograf Jan Svěrák, filmová společnost s.r.o.
Jan Svěrák jako první z držitelů autorských práv, poskytl spolku Apogeum souhlas k opatření svých filmů audio popisem. V případě filmu "Kolja" přispěl finančním darem.
V roce 2003 bylo zpracováno první české DVD s audio popisem,  "Tmavomodrý svět".
V roce 2005 byl získán souhlas k jeho nekomerční projekci pro těžce zrakově postižené.

Bonton film
Od založení občanského sdružení Apogeum podporuje jeho činnost jak zápůjčkou masterů, tak i metodicky.

Centrum českého videa
Ve spolupráci se společností Bonton podporuje činnost občanského sdružení Apogeum.

Časopis DiViDi
Jako první v České republice začal s vydáváním DVD opatřených speciální stopou filmů pro těžce zrakově postižené. Na těchto filmech byla využita světová novinka - aktivní menu a průběžný střih.

Česká televize
Česká televize zprostředkovala spolku Apogeum zahraniční kontakty a poskytla souhlas k opatření filmů, na kterých se jako producent podílela, audio popisem

Euro digital center
Authoringová společnost zpracovala veškeré filmy s audio popisem pro časopis DiViDi a je autorem techniky průběžného střihu.

IMS TM London - Veronika Hyks
Paní Veronika Hyks spolupracuje se sdružením jako poradce a propaguje produkty spolku Apogeum v zahraničí.

Jihomoravská plynárenská, a. s.
Díky podpoře této společnosti vznikly webové spolku Apogeum.

Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. Em. Macana
Spolupracuje se spolkem Apogeum od doby jeho vzniku, vydává a zapůjčuje zvukové záznamy filmů s audiopopisem.

Krajská knihovna Vysočiny
Spolupracuje s občanským sdružením Apogeum od roku 2003 a patří k největším propagátorům jeho činnosti. Zapůjčuje také zvukové  nahrávky filmů s audio popisem.

Ministerstvo informatiky ČR
V letech 2005 a 2006 přispělo na tvorbu nových technologií - LIGHT DVD Player, a provoz webových stránek.

Ministerstvo kultury ČR
Od roku 2003 propaguje a podporuje tvorbu filmů pro nevidomé. Ve spolupráci s tímto ministerstvem jsme se podíleli na tvorbě autorského zákona v oblasti filmů pro nevidomé.

M- production
Spolupracuje se spolkem Apogeum od roku 2003. Studio zajišťuje nahrávání, střih a výrobu masterů filmů pro těžce zrakově postižené. Díky jeho iniciativě vznikly filmy s audiopopisem z produkce časopisu DiViDi.

Nadace České spořitelny
Nadace české spořitelny svým darem umožnila vývoj Audio Game Booku - hry nejen pro nevidomé. Napomohla rozvoji paralelní projekce.

Nadační fond Českého rozhlasu
Z výtěžku sbírky Světluška opakovaně podpořil tvorbu filmů pro těžce zrakově postižené a LIGHT DVD přehrávače pro nevidomé. Je nejvýznamnějším přispěvatelem občanského sdružení Apogeum.

Občanské sdružení Mluvící kniha - Studio Tónika
Od roku 2002 spolupracuje při natáčení a střihu filmů pro nevidomé.

Ondruš Miroslav
Autor počítačové aplikace LIGHT DVD Playeru pro nevidomé a slabozraké.

Procházka Jiří
Autor "aktivního menu" na nosičích DVD.

Silver Screen
Pan Václav Marhoul vydal jako první, české DVD "Mazaný Filip" s komentářem pro nevidomé.

Státní fond pro podporu a rozvoj České kinematografie
Od roku 2002 do změny autorského zákona poskytoval souhlas k opatřování filmů, které spravuje, komentářem pro těžce zrakově postižené. Bez jeho laskavé pomoci by byla činnost občanského sdružení Apogeum značně limitována.

Studio FAMA
Jako první v ČR poskytlo souhlas s nekomerčním uváděním DVD "Zapomenuté světlo" pro těžce zrakově postižené.

Studio Audio description Sokol
Od roku 2002 dosud trvale spolupracuje se spolkem Apogeum v oblasti střihu filmu a technického rozvoje. Spoluautor aktivního menu. Zpracoval první komerční DVD s audio popisem - "Mazaný Filip".

Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové
Od roku 2002 přispívá na filmy pro nevidomé.

Centrum humanitární kynologie ELVA
Čechova 731/23,
289 22 Lysá nad Labem
e-mail: grocholova@elva.cz
Škola se již 14 let zabývá výcvikem  vodících psů pro nevidomé.

Centrum humanitární kynologie ELVA
Čechova 731/23,
289 22 Lysá nad Labem
e-mail:  andreabaja@seznam.czOrganizace se profesionálně zabývá praktickou canisterapií a výcvikem terapeutických, asistenčních a balančních psů.

Diakonie ČCE - Středisko pro zrakově postižené
Klimentská 18, 110 15 Praha 1, t. 222 316 306, e-mail: szp@diakoniecce.cz

Zvuková, braillská a elektronická knihovna s křesťanským zaměřením.
Pořádání setkání a pobytových akcí pro lidi se ZP a jejich přátele.

Klub přátel červenobílé hole BRNO - Ing. Leopold Bruckner
Herčíková 16, 612 00 Brno
e-mail: p.bruckner@tiscali.cz
OSTRAVA - Poradenské a informační centrum pro SP
Jana Kubicová
Nádražní 110, Moravská Ostrava
e-mail: jana.barvikova@deaf-ostrava.cz
PRAHA - Ota Pačesová
Přemyšlenská 13, Praha 8
e- mail: paces.petr@volny.cz
informace a poradenství v tématu hluchoslepoty, tlumočení pro hluchoslepé, setkávání hluchoslepých se zaměřením především na kulturně-společenské aktivity.

Občanské sdružení Helppes
Mikovcova 9 / 531, Praha 2
e-mail: info@helppes.cz
Helppes -  Centrum výcviku psů pro postižené se zabývá speciálním výcvikem psů pro všechny druhy handicapu - psi pro nevidomé, vozíčkáře, neslyšící, imobilní, postižené záchvatovými onemocněními - epilepsie, kardiaci, apod., kombinované handicapy - hluchoslepé, zrakově postižené vozíčkáře, canisterapie a jako jediné v ČR je držitelem Certifikátu světové organizace Delta Society.

TyfloCentrum ČR, o.p.s.
U Svobodáren 1300, 735 06, Karviná - Nové Město
e-mail: tyflocentrum@post.cz
Centrum pomůcek, vzdělávání, ICT a sociálních služeb pro nevidomé a ostatní postižené.

Porozumění Plzeň - Sdružení nevidomých a slabozrakých ČR Plzeň
Dlouhá 4, 312 00 Plzeň
e -mail: porozumeniplzen@tiscali.cz
Bezplatné poskytování sociálních služeb (zejména osobní asistence a odborného poradenství) nevidomým, slabozrakým, hluchoslepým, lidem s kombinovaným zdravotním  postižením i ostatním zdravotním postižením v Plzeňském kraji.

TyfloVysočina Jihlava, o.p.s.
Vrchlického 57, 586 47 Jihlava
e-mail: tyflo@tiscali.cz
Sociální poradenství, asistenční, průvodcovská a předčitatelská služba, proškolujeme v obsluze pomůcek a zařízení kompenzujících vadu zrakově postižených. Denní stacionář, kulturní a sportovní akce, odborné přednášky.

Okamžik - sdružení pro podporu nejen nevidomých
Umělecká 5, 170 00 Praha 7
e-mail: p.cervenkova@okamzik.cz
Okamžik poskytuje sociální služby těžce zrakově postiženým (průvodcovská a asistenční služba, poradenství), věnuje se osvětové práci (vydavatelská činnost) a podporuje kulturní aktivity související se zdravotním postižením.

VIA Sdružení hluchoslepých
K Vodojemu 29, 150 00 Praha 5
Telefon: 251 556 381
E-mail: jajakes@volny.cz
Konzultace a informace k otázkám hluchoslepoty a mezinárodního hnutí
hluchoslepých lidí.
V rámci pomoci o.s. Okamžik našemu sdružení jsou základní informace o VIA
Sdružení hluchoslepých umístěny na https://www.okamžik.cz/ pod heslem VIA Sdružení
hluchoslepých.

Společnost pro ranou péči
Skrze sedm pracovišť v regionálních městech ČR a Metodické centrum v Praze Společnost pro ranou péči, podporuje a provází rodiny dětí se zrakovým a kombinovaným (zrakové s mentálním, pohybovým a dalším) postižením od narození nejvýše do 7 let věku dítěte.

Integrace - občanské sdružení,
Anny Letenské 7,
120 00 Praha 2
tel. 224 254 294
e-mail: 224254294@iol.cz
Sdružení soukromých cvičitelů vodicích psů pro nevidomé.
Čím se lišíme od jiných pracovišť?
1. Naši pejsci jsou vychováváni v rodinách dobrovolných pečovatelů. Také v průběhu výcviku jsou umístěny v bytech cvičitelů.Tim je zabezpečen stály dohled nad  chováním a zdravotním  stavem  psů. Odmítáme zavírání psů do kotců.
2. S každým klientem pracujeme individuálně. Naši klienti mají možnost
setkávat se se svým příštím pomocníkem již v průběhu výcviku. V některých případech klienti aktívně spolupracují s cvičitely při výcviku
Produkce: 15 až 20 psů ročně.

APOGEUM, zapsaný spolek - audiopopis filmů a divadelních představení
logo Apogeum