Speciální seminář

(Zora 2002/9, str. 21—24)

 

Oddělení pro slepeckou historii Technického muzea v Brně pořádá dne 15. října 2002 v 9 hodin speciální seminář, jehož tématem je představit vybrané sbírkové předměty, které jsou připraveny k instalaci do chystané expozice. Seminář je určen pro muzeology i nevidomé a slabozraké zájemce z celé republiky.

 

Pořad 9—10 hodin:

1. psychické předpoklady vnímání bez účasti zraku

2. nejvýznamnější tvůrci slepeckých pomůcek 10:10—11:45 hodin, praktické ukázky sbírkových předmětů 11:50—13 hodin, dokončení ukázek a dotazy, návštěva depozitáře slepeckého oddělení.

Zveme všechny zájemce a naše příznivce. Ohlaste svoji účast na adresu:

Oddělení pro slepeckou historii TMB, Purkyňova 105, 612 00 Brno, tel.: (05) 41 21 44 09 E. Hluší, e-mail: muzeum@braillnet.cz.Další><PředchozíSlepecká muzea evropská Apogeum