SPECIÁLNÍ POMŮCKY

Nejedná se pouze o jejich výčet a potřebnost. Usiloval jsem o to, jít hlouběji do historie a v některých případech také zdůrazňuji psychická hlediska. Hodlám dále využít nabízejících se nápomocných věd jako gnozeologie, psychologie, včetně využití jejich poznatků specifickou klasifikací (nikoliv pouhou aplikací) metod, zásad i jiných pedagogických prostředků v oblasti tyflopedie. Pokusil jsem se o rozvíjení dosavadních převážně empirických poznatků, které by měly vést k odůvodnění jejich existence i rozvoji nových prostředků pro vyučování. Rád bych ještě připomněl, že pojednám pouze o těch pomůckách, o kterých jsem uveřejnil své články.

 

Přehled souborů

obrázek
obrázek

O. Picht -- psací stroj

pro brailleské (brajské) písmo

Vídeňská krabice

pro základní matematické úkonyApogeum