TŘI VYNIKAJÍCÍ OSOBNOSTI V TYFLOPEDII

Tato část obsahuje statě o V. Haüyovi, L. Brailleovi (Brajovi) a K. E. Macanovi. Možná to není tak, ale právě těmto třem osobnostem jsem ve své publikační činnosti věnoval nejvíce pozornosti. Jistěže byli i další (J. W. Klein, A. Mell i jiní), kteří tvořili předěly ve vývoji péče o výchovu a vzdělávání nevidomých dětí a podíleli se na shromažďování tyflopedických poznatků, které později svým shrnutím a zobecněním přispěly ke vzniku nové pedagogické disciplíny — tyflopedie. Pro podrobnější zpracování jejich působení mi však chyběly prameny. Neměl jsem možnost je získat. Základní informace jsem zde uvedl v části Významné osobnosti.

V. Haüy, zakladatel institucionální výchovy nevidomých dětí

Valentin Haüy a 200 let institucionální výchovy nevidomých

Odkaz Valentina Haüye stále živý -- I

(Zora 1984/1, str. 24--30)

(Viz též Psychológia a patopsychológia dieťaťa, 1984/2, str. 159--170)

 

Odkaz Valentina Haüye stále živý -- II

(Zora 1984/3, str. 17--22)

(Viz též Psychológia a patopsychológia dieťaťa, 1984/2, str. 159--170)

 

Odkaz Valentina Haüye stále živý -- III

(Zora 1984/5, str. 14--17)

(Viz též Psychológia a patopsychológia dieťaťa, 1984/2, str. 159--170)

Rehabilitace osobnosti nevidomých v díle Valentina Haüye

Objev Valentina Haüye

Louis Braille -- tvůrce písma pro nevidomé

Kdo byl Louis Braille

K 180. výročiu narodeniu Louise Braille

165 let Brailleova písma

Louis Braille a Coupvray

Louis Braille a jeho odkaz

Vzdělání není dar

Počátky kolektivního vzdělávání nevidomých dětí

Taktilní bod -- základní element slepeckého písma

Adaptace Brailleova písma na jiné jazyky

Braille a jeho rodiště

Ke 150. výročí narození K. E. Macana

Jen kvůli Vám...

Karel Emanuel Macan -- minulost a současnost

Curriculum vitae

Minulost můžeme jen tušit

Largo

Hledat cestu k poznání -- I

Hledat cestu k poznání -- II

Návštěvou u Macanových -- I

Návštěvou u Macanových -- IIApogeum