VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI V TYFLOPEDII

Základní studie nebo statě o jednotlivých osobnostech souvisejí s datem časopiseckého příspěvku a přístupností písemných či jiných informací. Jednalo se vlastně o aktuální výročí vybraných osobností. Jsem si vědom, že některé osobnosti (J. W. Klein, A. Mell i jiné) by zasluhovaly širšího pojetí, neměl jsem však možnost získat a prostudovat odpovídající písemné či jiné informace. Není to slovník jmen, nýbrž vyprávění o osudech některých jubilujících slepců i jejich učitelů a vědců včetně jiných tematicky vhodných osob. Uvádím je i s několika úpravami v pořadí, jak byly v různých časopisech uveřejňovány.

 

Přehled souborůApogeum