Kdo byl Louis Braille

(Kam za kulturou 1976, str. 13)

 

Louis BrailleJeho jméno je široké veřejnosti jen málo známé, přestože je právem zařazován mezi nejvýznamnější muže 19. století. V Příručním slovníku naučném 1962, str. 258), jsou mu věnovány necelé čtyři řádky. Jejich obsah informuje o — na první pohled — prajednoduché věci. Že vytvořil (na rozdíl od jiných) písmo pro nevidomé v soustavě pouhých šesti vypouklých a hmatatelných bodů. Je obdivuhodné, jak v době, kdy o psychice hmatového vnímání nebylo známo vůbec nic, mohl šestnáctiletý nevidomý chlapec (ve svých třech letech oslepl po zranění v otcově sedlářské dílně) přijít intuicí na tak geniální myšlenku.

Nebyl první, kdo pro písmo nevidomých použil reliéfních bodů, ale jediný v neopakovatelné koncepci písma. Ideální je již jeho základní tvar, který je pro čtoucí prst nejvhodnější.

Brailleským (brajským) písmem dnes píšou nevidomí celého světa. L. Braille se svým dílem zasloužil o zpřístupnění veškeré literatury nevidomým, dal jim (v roce 1825) do rukou nejúčinnější prostředek vzdělávání. Přesto trvalo dalších 50 let než první učitelé nevidomých počali chápat význam bodového písma. V současné době je ve slepeckých tiskárnách celého světa tištěno obrovské množství beletrie, odborných knih i vysokoškolských učebnic. Základní devítileté školy pro nevidomé u nás mají k dispozici učebnice všech vyučovacích předmětů.

L. Braille rovněž postavil základy Brailleovy hudební notaci, která přispěla k profesionálnímu pojetí hudební výchovy i vyučování hře na hudební nástroje. Práci nevidomého učitele lidové školy umění si bez znalostí brailleské notace nelze představit. Bodovým písmem lze psát nejen číslice a znaky množinových počtů, ale také veškeré znaky nejnáročnější matematiky, všechny značky chemické a jiné. Tuto skutečnost zvláště oceňují nevidomí studenti vysokých škol, kterých je u nás v současné době osmatřicet.

Učitelé a vychovatelé nevidomých dětí stavějí L. Brailleovi nejvzácnější pomník úsilím o výchovu nevidomých k aktivnímu zapojení se do života. Bez jeho knihy si nelze vůbec představit plnění současných náročných úkolů.Další><PředchozíTři vynikající osobnosti v tyflopediiApogeum