Výročí v oboru tyflopedie — 1977

1777

 • se narodil německý nevidomý hudebník a řezbář J. Kleinhans

1827

 • v Mnichově vycházejí první knihy, které byly tištěny Kleinovým písmem
 • J. R. Beitl, zakladatel Ústavu pro nevidomé v Brně, podává v Budapešti svůj Výchovně vzdělávací plán nazvaný Planum

1877

 • v Ósace byl založen Výchovně vzdělávací ústav pro nevidomé
 • Ústavu pro výchovu nevidomých v Brně bylo uděleno právo veřejnosti
 • A. R. Petzelt, učitel Ústavu pro nevidomé ve Vratislavi, uveřejňuje svůj návrh písma pro nevidomé, které sestavil z bodů a čar
 • se narodil H. Thilander. Jeho životní produkce je zvlášť pozoruhodná, jelikož mimo slepotu a hluchotu trpěl několika dalšími chorobami. Vydal esperantskou mluvnici a slovník, po švýcarském Cartovi se roku 1913 ujal řízení esperantského časopisu pro nevidomé Esperanta Ligilo
 • se narodil A. Fryc, první ředitel Ústavu pro nevidomé v Levoči. 1923 adaptoval Brailleovo (Brajlovo) písmo na slovenský jazyk
 • se narodil R. Freszl, redaktor časopisu Zora
 • se narodila A. A. Sedláčková. Od roku 1904 do roku 1948 působila v Ústavu pro nevidomé v Praze na Hradčanech. Aplikovala Lormovu dotekovou abecedu pro hluchoslepé na češtinu. Založila ústavní žákovskou knihovnu, do které sama mnoho knih ručně opsala. Zhotovila množství učebních pomůcek. Často přispívala do odborných časopisů

1927

 • v Königsbergu se konal XVII. kongres učitelů nevidomých. První kongres této řady se sešel ve Vídni roku 1873
 • do Prahy byl svolán první celostátní sjezd československých nevidomých
 • v Brně vznikla první specializovaná třída pro slabozraké (pomocná třída pro krátkozraké). V průběhu druhé světové války zanikla
 • v Brně-Pisárkách byla založena Mateřská škola pro nevidomé. Roku 1948 zanikla
 • zemřel A. L. Ivella, rumunský nevidomý hudebník, který se zasloužil o zavedení brailleské (brajské) hudební notace v Rumunsku
 • v Nových Zámcích se utvořil Spolek slovenských slepců

1957

 • v Oslo se konal světový kongres učitelů nevidomých
 • v arabských zemích dochází ke sjednocení několika adaptací Brailleova písma
 • konala se první významná defektologická konference u nás

1967

 • ve Watertownu — Boston se konal světový internacionální kongres učitelů nevidomých
 • v Praze byla otevřena ZDŠI pro děti se zbytky zraku
 • zemřel nevidomý brazilský skladatel populární hudby A. Antonio

1977

 • 25. výročí vzniku Svazu invalidů jako sjednocené organizace
 • před 25 lety se konaly první sportovní hry nevidomé mládeže u nás.


Další>Tyflopedické kalendárium Apogeum