Pohled do tyflopedického kalendáře — 1978

(Otázky defektologie 1978, str. 285—286)

 

1178

 • vévoda Wolf, který sám ztratil zrak, založil v memmingenském klášteru azyl pro nevidomé

1528

 • Erasmus Rotterdamský (Desiderius), vlastním jménem G. Gerhards, významný středověký humanista, vydává spis De recta Latini Graecique sermonis Pronuntiatione, kde nezapomíná ani na vzdělání nevidomých. Uvádí Quintilianovy dřevěné tabulky s rytým písmem jako vyhovující typ písma i pro nevidomé

1828

 • byly založeny Výchovně vzdělávací ústavy pro nevidomé v Neapoli a Glasgově
 • se narodil M. Makowski, ředitel Ústavu pro nevidomé ve Lvově. Jeho zásluhou byl založen podobný Ústav i ve Varšavě

1878

 • v Japonsku byla založena Škola pro nevidomé — Kyoto
 • narodil se A. L. Ivella, rumunský nevidomý hudebník
 • zemřel ruský nevidomý beletrista V. Alexejevič

1928

 • J. Doskočil, ředitel Klarova ústavu pro nevidomé v Praze, významný tyfloped-publicista, sestavil původní slabikář pro nevidomé Svítání, vychází v brailleském písmu
 • začíná vycházet Hudební příloha časopisu Zora v brailleském písmu (řídí R. Krchňák)
 • vyšla první česká příručka pro nevidomé ladiče klavírů. Autor E. Keberle sem zařadil i reliéfní ilustrace součástek klavíru. Vydal Klarův ústav v Praze
 • výnosem Ministerstva školství ze dne 6. září byly vydány učební osnovy pro slepecké školy obecné
 • byl schválen a v ústavech pro nevidomé zaveden zkratkopis v brailleském písmu od D. Hoňkové
 • v Mukačevě byl založen spolek Péče o slepé (J. Frantál)
 • v SSSR začíná vycházet časopis Otázky defektologie
 • V. Ramadanović (Jugoslávie) založil časopis Glas nedužnih
 • se narodil významný polský nevidomý klavírista E. Kowalik, laureát mezinárodní klavírní soutěže F. Chopina aj.

1948

 • Školský zákon z dubna tohoto roku, podle kterého se od 1. září počíná uplatňovat demokratizace vzdělání a výchovy nevidomých diferenciací dosavadních výchovných zařízení. Jsou zřízeny národní a neúplné střední školy pro nevidomé (učební osnovy a učební plány byly vydány o rok později)
 • postátnění zařízení pro výchovu nevidomých bylo provedeno 1. ledna 1951
 • v březnu byl ustaven akční výbor Národní fronty, který zavádí národní správu nad spolky a ústavy pro nevidomé. Časopis Svět nevidomých se pod vlivem silných socialistických tendencí přeměňuje na časopis Cesta slepých, který se angažovaně zapojuje do propagace budovatelského úsilí invalidů
 • v Hannoveru se koná XIX. kongres učitelů nevidomých

1958

 • v Levoči byla založena Mateřská škola a Zvláštní škola pro nevidomé
 • časopis Mládež vyžadující zvláštní péče, který vyšel v jediném ročníku jako pokračování časopisu Nápravná pedagogika (rovněž jeden ročník) společně se slovenským časopisem Špeciálna škola tvoří základ pro založení časopisu Otázky defektologie
 • zemřel ředitel brněnského Ústavu pro nevidomé A. A. Špička, vynikající praktik i teoretik výchovy nevidomých k povolání. Nebál se rizika hledat nové cesty pracovního uplatnění svých chovanců, včetně jejich zařazení do průmyslové výroby. Záslužná je i jeho teoretická práce Výchova nevidomých dětí, ve které shrnuje své pedagogické zkušenosti
 • zemřel H. Thilander, významný nevidomý esperantista

1968

 • v Praze je otevřena Ekonomická škola pro nevidomé. Byla tak vyplněna citelná mezera mezi učňovskou školou a gymnáziem
 • byl založen časopis rumunských nevidomých Viaţa Noua, který ve své černo-tiskové verzi rychle získal vysokou odbornou úroveň (vychází braillesky i v černotisku)
 • zemřel J. Naňka, český nevidomý houslista a hudební pedagog
 • zemřel F. Urban, dosud neprávem zapomínaný brněnský tyflotechnik, konstruktér a výrobce vynikajících zeměpisných map pro nevidomé, množství speciálních učebních pomůcek včetně nejrůznějších reliéfních vyobrazení (rovněž černotiskových not), modelů květin, staveb a různých přístrojů
 • zemřela H. Kellerová, nevidomá a neslyšící žena, která svého času rozbouřila tyflopedický svět výbornou intelektuální úrovní. Poněkud diskutabilní je pojetí jejích beletristických prací.


Další><PředchozíTyflopedické kalendárium Apogeum