Tyflopedický kalendář — 1989

(Teorie a praxe speciální pedagogiky 1988/89, str. 223—224)

 

1014

 • byzantský sultán Basilius, zvaný bulharobijec, po bitvě u hory Belasica nechal 19. června oslepit pět set zajatých Bulharů

1639

 • se narodil J. Schmiedt, německý nevidomý profesor teologie

1739

 • zemřel M. Saunderson, nevidomý profesor matematiky na Cambridgeské univerzitě. Zabýval se výkladem hmotné podstaty světa

1789

 • V. Haüy, zakladatel prvního Výchovně vzdělávacího ústavu pro nevidomé, vydává v reliéfním písmu učebnici aritmetiky
 • zemřel abbé de l’Eppé, který měl na prvního zakladatele kolektivní výchovy nevidomých V. Haüye velmi kladný vliv tím, že ho inspiroval svým zařízením pro vzdělávání neslyšících

1814

 • se narodil O. J. Karadžić, jugoslávský nevidomý buditel a potulný guslar

1839

 • v Bruselu byl založen Výchovně vzdělávací ústav pro nevidomé děti a mládež
 • v Bostonu vychází jedna z prvních učebnic pro nevidomé tištěná bostonskou latinkou. Má název Viri Romae
 • Francouz Foucault sestrojuje první psací stroj zvaný rafigraf, který Brailleovi umožňoval psát běžnou černotiskovou latinkou
 • 8. července se narodil A. Helletsgruber, dlouholetý ředitel Výchovně vzdělávacího ústavu pro nevidomé v Linci
 • se narodil É. Javal, francouzský vědec, který vydal několik spisů o životě nevidomých
 • 25. března se narodil W. B. Wait, newyorský tyfloped, tvůrce newyorského písma pro nevidomé
 • 22. dubna zemřel F. A. Borg, který v roce 1806 začal ve Švédsku vyučovat první nevidomou dívku
 • 3. srpna zemřel J. Braun, první nevidomý žák J. W. Kleina, zakladatele Výchovně vzdělávacího ústavu pro nevidomé ve Vídni

1864

 • 8. dubna se narodil J. Srp, dlouholetý činovník ve spolku Český slepecký tisk. Zvlášť se zasloužil o tisk knih pro nevidomé
 • 20. prosince zemřel J. Proksch, nevidomý hudební pedagog. Majitel známé Hudební školy v Praze na Celetné ulici, jejímž žákem byl i B. Smetana
 • byl založen Výchovně vzdělávací ústav pro nevidomé v Neuklosteru a v Santiago di Compostella

1889

 • v Praze se koná první Den učitelů slepých. Při této příležitosti byl uspořádán kongres rakouských učitelů nevidomých žáků
 • 9. dubna se narodil N. Doležel, organizátor pasivní péče o nevidomé na Moravě. Založil zde tři azyly
 • 13. června se narodil S. Jaroš (též J. Blankyt), vlastním jménem F. Prášil, český nevidomý spisovatel a básník
 • se narodil M. Rokos, český nevidomý vynálezce a konstruktér přístrojů, které měly přispět k prohloubení poznávacích činností nevidomých
 • výchovně vzdělávací ústav pro nevidomé byl založen v Amritsaru (Indie), Istanbulu, Lisabonu a v Takate (Japonsko)
 • M. Murray adaptuje Brailleovo písmo na čínský jazyk. Prakticky je vyzkoušel v nově založeném ústavu v Ming-Sunu
 • M. de la Sizeranne, který je po L. Brailleovi pokládán za druhého významného francouzského nevidomého, zakládá Společnost Valentina Haüye
 • chorvatský tyfloped V. Bek zakládá časopis Slijepćev prijatel
 • francouzský tyfloped V. Ballu vystavuje v Paříži svůj systém mezibodového tisku Brailleova písma.


Další><PředchozíTyflopedické kalendárium Apogeum