Tyflopedický kalendář — 1990

(Zora 1990/1, separátní výtisk)

 

1440

 • se narodil A. Brandolini, italský vědec a básník. Napsal spis: O způsobu psaní, ve kterém se snad zmiňuje i o možnosti vytvořit písmo pro nevidomé
 • se narodil Nicassius z Voredy, nevidomý právník

1315

 • bylo založeno Benátské bratrstvo Schola Coecorum, jehož členy byli i nevidomí. Je to vůbec první organizované seskupení nevidomých

1540

 • zemřel Španěl J. L. Vives, který v roce 1530 vydal knihu o udělování almužny, ve které se zmiňuje o možnostech zaměstnávat nevidomé

1590

 • zemřel F. Salinas, španělský nevidomý varhaník a hudební skladatel

1640

 • uvádí se, že tiskař Moreau (Francie) snad vytiskl knihu reliéfní latinkou. Není však známo kterou

1715

 • v Lipsku vyšlo pojednání H. A. Frickeho: O schopnostech slepců

1765

 • 11. dubna se narodil J. W. Klein, zakladatel Výchovně vzdělávacího ústavu pro nevidomé ve Vídni (1804), autor reliéfní propichované latinky a několika spisů o výchově nevidomých
 • se narodila P. Moensová, nizozemská nevidomá básnířka

1790

 • byl založen Výchovně vzdělávací ústav pro nevidomé v Liverpoolu

1815

 • Ch. Barbier přichází se svým návrhem dvanáctibodového reliéfního písma pro nevidomé. Jeho konečná podoba pochází z roku 1819

1840

 • v časopise Přítel vychází na pokračování Stárkův článek: Zvláštní ohledy při pěstování nevidomcův, jako dosud objevený nejstarší v českém jazyce, pojednávající o výchově nevidomých
 • učitel pražského Ústavu pro nevidomé J. Bezecný zhotovil pro své žáky první dřevěnou zeměpisnou rozkládací mapu
 • v Miláně byl založen Výchovně vzdělávací ústav pro nevidomé
 • na Národním ústavu pro mladé slepce v Paříži se na krátký čas zavádí Alstonovo reliéfní písmo
 • ředitel pařížského Ústavu pro nevidomé Dufau zakazuje vyučovat nevidomé Brailleovu písmu a zavádí svůj systém
 • vzniká freiburská Müllerova reliéfní latinka jako modifikace Kleinovy hladké latinky
 • W. Moon uveřejňuje své reliéfní písmo pro nevidomé
 • poprvé se objevuje perličková latinka jako další modifikace latinky pro nevi-domé
 • vychází Doležálkův spis: Ansichten über die Erziehung der Zöglinge einer Blinden-Anstalt
 • v Paříži byly zhotoveny první zeměpisné reliéfní mapy pro používání při výuce nevidomých
 • zemřel ruský nevidomý klavírista a hudební skladatel A. Žilin (též Jilin)

1865

 • se narodil H. Moudrý, český, později osleplý lidový výtvarník-samouk
 • 30. dubna se narodil S. Suda, významný český nevidomý hudební skladatel
 • výchovně vzdělávací ústavy pro nevidomé byly založeny v Helsinkách a v Montrealu
 • se narodil F. Zech, německý tyfloped, autor metodiky vyučování nevidomých
 • zemřel J. Montal, francouzský nevidomý průkopník povolání nevidomých ladičů klavírů

1890

 • je vydán Zemský zákon moravský, který řešil otázky výchovy a vzdělávání postižených dětí
 • 6. května se narodil A. Perman, český nevidomý hudební pedagog a skladatel
 • výchovně vzdělávací ústavy pro nevidomé byly založeny v Palancottahu (Indie) a Záhřebu
 • v Německu byl založen Spolek paní a dívek pro pomoc nevidomých žen v Číně
 • v Japonsku je zavedeno brailleské písmo
 • shromáždění 400 misionářů schválilo Murrayovu adaptaci Brailleova písma na čínský jazyk
 • v Marseilles byl založen časopis pro nevidomé Glóbus
 • ve Vídni byla založena knihovna pro nevidomé
 • ve Vídni vychází Entlicherův Slabikář pro nevidomé, který je vytištěn hladkou reliéfní latinkou
 • v Berlíně (Steglitz) bylo založeno Slepecké muzeum
 • se narodil B. I. Kovalenko, zakladatel ruské tyflopedagogiky
 • se narodil A. V. Vološčakov, ruský nevidomý spisovatel
 • 23. listopadu zemřel T. R. Armitage, anglický nevidomý propagátor a organizátor vzdělávání nevidomých
 • zemřel (pravděpodobně) F. Scherer, první německý nevidomý bojovník za osvobození nevidomých z tmářství a područí boháčů. Je zakladatelem několika Výchovně vzdělávacích ústavů pro nevidomé

1915

 • při Zemském spolku pro výchovu a pěstování slepých v království Českém je pod vedením K. E. Macana ustaven odbor pro český tisk
 • 14. února se narodil O. Heindl, český nevidomý hudební pedagog
 • 22. května se narodil T. Macháček, významný nevidomý pracovník Svazu invalidů a organizátor novodobé péče o nevidomé u nás
 • 15. června se narodil D. Hanák, moravský tyfloped, ředitel Základní školy pro nevidomé v Brně, organizátor výchovy a vzdělávání nevidomých, autor speciálních učebnic a odborný publicista
 • 30. listopadu se narodil L. Nop, český tyfloped, jeden ze zakladatelů lehkoatletických závodů nevidomých žáků základních škol, ředitel Základní školy pro nevidomé v Praze, odborný publicista
 • Národní institut pro nevidomé v Londýně otevírá Školu pro nevidomé maséry
 • v Anglii začíná vycházet časopis The Teacher of the Blind

1940

 • budova Ústavu pro nevidomé v Brně byla zabrána německou nacistickou policií
 • zemřel významný německý nevidomý varhaník G. Pfanstiehel

1950

 • při OÚNZ v Kroměříži byla otevřena Základní škola pro tupozraké a šilhavé žáky
 • v Praze byla založena Zvláštní škola pro nevidomé
 • v Praze byla otevřena Zvláštní škola pro slabozraké
 • český časopis Cesta slepých se slučuje s periodikem Práce invalidů. Tím končí veškerá činnost směřující k samostatnému spolku nevidomých
 • sloučením různých výrobních družstev a podniků invalidů vzniká v Praze výrobní družstvo Drutěva. Tímto počinem uplatňování nové politické linie končí samostatné podnikání slepeckých spolků
 • 18. ledna zemřel český nevidomý hudebník O. Nepomucký
 • zemřela A. Sedláčková, česká tyflopedka, autorka několika speciálních učebních pomůcek pro nevidomé. Adaptovala Lormovu prstovou abecedu pro hluchoslepé na český jazyk
 • byla založena organizace nevidomých Číny
 • ve Stuttgartu se konal XX. mezinárodní kongres učitelů nevidomých
 • v Bulharsku začíná vycházet časopis pro nevidomé Zari
 • se narodil S. Wonder, americký nevidomý soulový zpěvák a hudebník
 • zemřel A. Nicolodi, organizátor péče o nevidomé v Itálii

1960

 • vznik zvukové knihy pro nevidomé u nás. Od roku 1959 amatérsky (J. Smýkal)
 • byl vydán Školský zákon č. 188/1960 Sb. Obsahuje ustanovení o speciálních mateřských školách
 • F. Snah založila Sdružení nevidomých Pákistánu
 • byl založen Čínský svaz nevidomých a neslyšících
 • v Bulharsku byla založena zvuková kniha pro nevidomé. Od 1958 amatérsky
 • v Soestu (USA) se konal XXIV. internacionální kongres učitelů nevidomých
 • konala se 1. olympiáda invalidních sportovců, které se zúčastnili i nevidomí
 • v Ostravě byl založen první klub nevidomých a slabozrakých majitelů radiostanic

1970

 • konal se 1. ročník soutěže ve čtení brailleského písma mezi ZDŠI pro nevidomé v Praze a ZDŠI pro nevidomé v Brně
 • při Radě zrakově postižených okresního výboru Svazu invalidů v ČSR byla založena komise pro podporu nevidomých a slabozrakých vysokoškolských studentů
 • Svaz invalidů zřizuje dva své výrobní podniky. V Čechách je to Meta, na Slovensku Integra
 • v Maďarsku byla založena Společnost léčebných pedagogů

1980

 • Světová rada pro blaho slepců uspořádala v Praze mezinárodní konferenci o využívání zbytků zraku
 • 9. února zemřel P. Les, český nevidomý učitel hudby, později pracovník slepecké tiskárny v Praze, známý bojovník za plné zhodnocení osobnosti nevidomého člověka
 • 6. března zemřel F. Wildmann, český nevidomý redaktor časopisu pro nevidomé Zora
 • 19. září zemřela E. Rabanová, významná česká nevidomá pracovnice v tzv. slepeckém hnutí, dlouholetá redaktorka časopisu Nevidomá hospodyňka
 • 22. prosince zemřel J. Ditrich, moravský tyflokartograf, který vytvořil mimořádně kvalitní zeměpisné mapy i jiné reliéfy pro nevidomé
 • v Managui je otevřena Škola pro nevidomé
 • v Nikaragui vzniká Národní ústředí nevidomých
 • na doporučení Světové rady pro blaho slepců se 15. říjen zavádí jako Mezinárodní den bílé hole
 • zemřel G. Fogel, ruský nevidomý spisovatel ukrajinské národnosti
 • 28. února zemřela Francouzka G. Herbemontová, která navrhla, aby nevidomí používali bílou hůl jako označení své zrakové vady i jako pomůcku při orientaci v prostoru.


Další><PředchozíTyflopedické kalendárium Apogeum