Tyflopedický kalendář — 1991

(Neuveřejněno)

 

941

 • zemřel íránský nevidomý básník Abu Abduláh Rudakí

1316

 • do tohoto roku jsou datovány dosud nejstarší dochované brýle. Skla byla vsazená do kosti. Jejich výrobcem byl údajně Ital Salvino z Armata

1566

 • 26. května zemřel A. Cabezon, významný španělský nevidomý hudební skladatel patřící ke skupině tří nevidomých mistrů španělské hudební renezance (F. Salinas, M. de Fuenlana)

1691

 • se narodil A. D. Leopold, německý nevidomý náboženský spisovatel

1741

 • se narodil (pravděpodobně) skotský nevidomý básník a kazatel T. Blacklock. Uvádí se, že do angličtiny přeložil Haüyovu Essai. Neshoda je ovšem v tom, že překlad je datovaný do roku 1793
 • 16. ledna se narodil A. M. A. Fridzeri, italský nevidomý hudební skladatel, multiinstrumentalista, obchodník a hudební vydavatel
 • se narodila (pravděpodobně) M. de Salignac, nevidomá vzdělaná Francouzka, která si pro vlastní potřebu vytvořila písmo vypichované šídlem do papíru

1766

 • se narodil F. Lesueur, první nevidomý žák V. Haüye. V roce 1806 upravil Haüyovu reliéfní hladkou latinku

1791

 • Haüyův výchovně vzdělávací ústav pro nevidomé v Paříži byl převzat do státní správy. Trvalé hospodářské potíže se ani tímto opatřením nezmírnily
 • se narodil I. Schönberger, německý nevidomý hudebník
 • zemřel (pravděpodobně) skotský nevidomý básník a kazatel T. Blacklock. Do angličtiny přeložil Haüyou Essai. Neshoda je také v tom, že překlad je datován do roku 1793

1816

 • oddělením vzdělavatelných chovanců zaopatřovacího ústavu pro nevidomé Quinze-vingts v Paříži vzniká Národní ústav pro mladé slepce. Zde se odehrávaly kvalifikované střety mezi jeho chovanci a učiteli. Vzniklo tu Brailleovo písmo zakazované celých pětadvacet let. Nakonec si své místo vydobylo nejdříve právě na tomto Ústavu
 • 7. listopadu se narodil T. Zakreis, rakouský nevidomý hudebník, průkopník svépomocného hnutí nevidomých v habsburské monarchii
 • se narodil C. F. Zeiss, německý optik a mechanik. Založil světoznámou výrobu optických pomůcek a brýlí, zvláště užitečných pro těžce slabozraké

1841

 • v Brně bylo nezávisle na již existujícím Beitlově ústavu pro nevidomé ustaveno kuratorium pro založení veřejného ústavu pro nevidomé
 • 5. prosince se narodil R. Bauer, první kvalifikovaný nevidomý učitel hry na hudební nástroje, který dlouhodobě působil v Ústavu pro nevidomé v Brně, kde založil tradici hudebního vzdělávání nevidomých. Jako varhaník jednoho z hlavních brněnských chrámů je autorem několika menších církevních skladeb
 • v Paříži byl založen podpůrný spolek pro nevidomé řemeslníky, který zde ihned otevírá své dílny
 • W. Lachman, německý tyfloped, vytváří své devítibodové písmo
 • nevidomý ředitel Ústavu pro nevidomé ve Vratislavi J. Knie vydává brailleskou abecedu jako výraz jejího přijetí
 • ve Vídni vyšlo obsáhlé dílo J. W. Kleina Die Anleitung für Blinde in Wien. Autor v něm shrnuje své celoživotní zkušenosti
 • zemřel Ch. Barbier, francouzský tvůrce dvanáctibodového písma pro nevi-domé
 • 1866 v Londýně byla otevřena Vyšší škola pro slepé, kterou mohli navštěvovat pouze nevidomí z bohatých rodin
 • v Lipsku a Worcesteru byl založen výchovně vzdělávací ústav pro nevidomé
 • se narodil A. Pearson, anglický novinář, majitel několika deníků. Později jako nevidomý se stává agilním agitátorem péče o nevidomé
 • se narodil V. Rjazancev (vlastním jménem V. G. Gorskov), běloruský nevidomý spisovatel
 • se narodila A. M. Sullivanová, nevidomá učitelka a celoživotní družka známé hluchoslepé Američanky H. Kellerové

1891

 • K. E. Macan, významný kulturní pracovník, nastupuje jako učitel do Klarova ústavu pro nevidomé v Praze. Ředitelství ústavu si stanovilo podmínku, že se nebude nadále věnovat skladatelské činnosti
 • V. Novák, učitel v Ústavu pro nevidomé v Praze na Hradčanech, uveřejňuje v časopise Posel z Budče návrh své adaptace původní Brailleovy francouzské abecedy pro nevidomé na český jazyk. Ze tří návrhů (Malý, Schwarz) byla nejméně úspěšná
 • 18. června se narodil J. Doskočil, ředitel školy Deylova ústavu pro nevidomé v Praze. Je autorem většího počtu odborných publikací a byl také redaktorem časopisů pro nevidomé děti
 • se narodil F. Síla, český nevidomý herec
 • zemřel K. Nessy, český nevidomý hudební skladatel. Jeho dcera byla známou pěvkyní
 • v Istanbulu, Kantonu a Šanghaji byly založeny ústavy pro výchovu a vzdělávání nevidomých
 • v Alabamě byl založen ústav pro hluchoslepé černochy
 • v Londýně začal vycházet zkratkopisný časopis v brailleském písmu pro nevidomé s názvem Playtime
 • v Amsterodamu byla založena knihovna v taktilním písmu pro nevidomé
 • v Berlíně vyšla první příručka pro nevidomé varhaníky, tištěná brailleskou hudební notací s názvem Der Blinde Organist, zpracovaná kolektivem autorů vedeným Ecksteinem
 • v Berlíně bylo veřejnosti zpřístupněno slepecké muzeum
 • v Kielu se konal VII. mezinárodní kongres učitelů nevidomých
 • se narodil H. Pfeifer, německý nevidomý klavírista a hudební skladatel
 • se narodil O. Wanecek, jeden z významných rakouských tyflopedagogů. Jeho nejzávažnějším dílem jsou Geschichte der Blindenpädagogik

1916

 • K. E. Macan založil spolek Český slepecký tisk. Stalo se tak osamostatněním odboru Zemského spolku pro výchovu a pěstování slepých v království Českém
 • Spolek Český slepecký tisk vydal svou první knihu v brailleském písmu nazvanou Jitřenka. Někdy byla považovaná za první českou slepeckou knihu. Historická fakta dokazují, že tomu tak není
 • v této době se v Čechách stále množí ruční opisy knih do brailleského písma. Například je zajímavý Krejsův opis Kadlecova Autorského práva. Mimořádný význam má Macanova akce opisování knih do brailleského písma
 • hradčanský ústav pro nevidomé v Praze vydal v brailleské notaci klavírní výtah Sudovy opery U božích muk
 • 12. prosince se narodil M. Boris, český tyfloped, který jako učitel Základní školy pro nevidomé v Brně vytvořil množství speciálních učebnic. Je autorem několika speciálních učebních pomůcek pro nevidomé
 • 22. února se narodil J. Naňka, český nevidomý houslista a hudební pedagog. Působil v ústavu pro nevidomé v Praze na Hradčanech. Konal četné koncerty
 • 20. prosince se narodila V. Štruncová, zakladatelka a ředitelka Základní školy pro žáky se zbytky zraku v Praze (1963, 1967)
 • v Sofii byl založen výchovně vzdělávací ústav pro nevidomé
 • v Drážďanech byl založen výchovně vzdělávací ústav pro hluchoslepé
 • v Marburgu byl založen Studijní ústav pro nevidomé
 • v Oldenburgu bylo otevřeno první Školicí středisko pro slepecké vodicí psy
 • v Petrohradě bylo založeno Všeruské ústředí svazu slepců
 • G. Strehl založil v Marburgu Spolek německých nevidomých akademiků
 • v New Yorku byl založen Spolek pro židovské nevidomé
 • T. H. Heines zveřejnil svůj první pokus o sestavení bodové škály pro vymezení inteligence nevidomých
 • 16. května se narodila M. Valentová, slovenská tyflopedka. Redigovala časopis pro nevidomé děti, je autorkou speciálních učebnic

1941

 • při spolku Český slepecký tisk byla ustavena komise pro přepisy hudebnin do brailleské notace pro nevidomé
 • na základě usnesení ministerstva vnitra měl být utvořen Svaz české péče o slepé. Členy se měly stát existující slepecké spolky a ústavy. K založení nedošlo
 • 1. března zemřel pražský nevidomý německy píšící spisovatel O. Baum
 • 7. srpna zemřel O. Kozel, český houslista. Na hradčanském ústavu pro nevidomé působil jako hudební pedagog
 • 23. ledna zemřel J. Krajíček, český nevidomý hudebník, učitel hudby, autor lidových tanců
 • zemřel S. Rajský, český nevidomý hudebník
 • 29. července se narodil L. Martinussen, významný dánský nevidomý hudební pedagog, skladatel a organizátor hudebního života v Dánsku
 • 13. ledna zemřel J. Joyce, irský těžce slabozraký, později nevidomý spisovatel

1951

 • 1. ledna nabývá Odborná ladičská škola pro nevidomé v Praze celostátní charakter
 • na všech ústavech v Československu byly zrušeny učňovské školy a nevidomí zájemci o řemeslo odcházejí do Prahy, kde byla založena učňovská škola s působností pro Čechy a Moravu
 • v ústavech pro nevidomé byla zrušena hudební oddělení. Zájemci o získání kvalifikace učitele hudby mohou studovat na Hudební škole pro zrakově postižené v Praze
 • v ústavech pro nevidomé byla zrušena ladičská oddělení. Zájemci o přípravu na toto povolání mají možnost se přihlásit na Odbornou ladičskou školu v Praze
 • 1. ledna byly všechny výchovně vzdělávací ústavy pro nevidomé u nás postátněny
 • časopis pro nevidomou mládež Středoškolák se mění na Náš svět
 • 17. listopadu se narodil R. Volejník, český nevidomý učitel na Univerzitě Karlově a organizátor novodobé péče o nevidomé a slabozraké
 • v Ankaře a Königswusterhausenu byly založeny školy pro nevidomé
 • byla založena organizace nevidomých Estonska
 • byl založen Polský svaz nevidomých
 • ve Švýcarsku bylo založeno Sdružení nemocných a invalidních občanů
 • sloučením spolku bulharských slepců se spolkem válečných slepců vzniká Svaz bulharských nevidomých
 • na Slovensku začaly vycházet dva dětské časopisy pro nevidomé. Jsou to: Naše ráno a Za svetlom
 • v Hannoveru proběhl XXI. mezinárodní kongres učitelů nevidomých
 • v Paříži bylo významné zasedání Světové rady pro blaho slepců
 • Ukrajinec V. I. Gergel sestrojil nový typ psacího stroje pro nevidomé. Ten se však neosvědčil
 • zemřel I. V. Tassu, zakladatel rumunského školství pro nevidomé

1961

 • v Moravské Třebové byla otevřena ZDŠI pro slabozraké. V roce 1968 je přebudovaná na Zvláštní školu pro slabozraké
 • na ZDŠI pro nevidomé i na ZDŠI pro slabozraké jsou uplatňovány nové učební plány a učební osnovy, ve kterých je nařízeno prohloubit komunistickou výchovu
 • na vysokých školách jsou zakládány katedry speciální pedagogiky
 • zemřel A. Srba, autor publikace o K. E. Macanovi
 • 12. března zemřel ústřední inspektor ministerstva školství J. Zeman. Založil a redigoval časopis Úchylná mládež. Je zakladatelem Společnosti slepeckého muzea aj. Napsal několik nepostradatelných spisů pojednávajících o výchově, vzdělávání a historii péče o nevidomé
 • v Bratislavě byla otevřena ZDŠI pro slabozraké. Zasloužil se o to významný slovenský tyfloped J. Šoltés
 • v Levoči byly zrušeny třídy pro slabozraké
 • Federace francouzských nevidomých začala vydávat časopis Canne blanche
 • v Levoči byla otevřena zvuková knihovna
 • v Bukurešti bylo instalováno slepecké muzeum
 • 2. září se narodil M. Genoud, švýcarský nevidomý jazzový klavírista
 • zemřel H. Hanselmann, švýcarský defektolog, který ve svém obsáhlém spisu Uvedení do léčebné pedagogiky se široce zabývá psychologickými důsledky slepoty
 • zemřel vynikající španělský nevidomý kytarista B. Zapater

1971

 • v Tangermünde byla otevřena Zvláštní škola pro slabozraké
 • byl založen litevský profesionální pěvecký sbor nevidomých
 • zemřel francouzský nevidomý spisovatel J. Lusseyran
 • zemřel C. Strehl, nevidomý učitel marburského Studijního ústavu pro nevidomé
 • zemřel L. Wrzsosek, významný pracovník svépomocného hnutí polských nevidomých

1981

 • v Brně vyšla první česká publikace, zabývající se problematikou výchovy nevidomých dětí raného předškolního věku. Autor J. Smýkal
 • ředitel ZŠ pro nevidomé v Brně pořádal u nás první seminář pro rodiče předškolních nevidomých dětí
 • uveřejněním soukromých sbírek J. Smýkala, ředitele ZŠ pro nevidomé v Brně, bylo 13. listopadu v prostorách ZŠ pro nevidomé otevřeno tyflopedické muzeum. Po odchodu ředitele pozvolna zaniklo
 • 8. prosince zemřel M. Zicha, český nevidomý učitel hudby
 • v Kábulu byla otevřena Škola pro nevidomé
 • v Laskách u Varšavy byla založena druhá Škola pro nevidomé maséry (první je v Krakově)
 • v Nikaragui byl založen Svaz nevidomých
 • v USA byla založena Společnost pro obrodu brailleského písma. Bylo třeba upozornit, že zvuková kniha je pouze doplňujícím vzdělávacím prostředkem
 • UNESCO vyhlásilo rok 1981 Mezinárodním rokem invalidů
 • byl založen Mezinárodní svaz nevidomých sportovců (IPSA)
 • v Hanoji zahájila činnost slepecká tiskárna.


Další><PředchozíTyflopedické kalendárium Apogeum