Tyflopedický kalendář — 1992

(Speciální pedagogika 1991/92, str. 50—53)

 

717

 • se narodil Baššart ibn Burt, arabský nevidomý básník

1317

 • zemřel Salvino z Armata, údajný vynálezce moderních brýlí

1467

 • 29. října se narodil Erasmus Rotterdamský, vědec a humanista. Pro čtení nevidomých doporučuje ryté písmo

1492

 • se narodil J. I. Vives, španělský humanista, filozof a pedagog, autor spisu O almužně, ve kterém se zmiňuje o tom, že nevidomé by bylo možné zaměstnat užitečnou prací
 • zemřel Nicalsius z Voerdy, belgický nevidomý právník a kazatel

1542

 • P. Mexia se ve svém spisu Silvio variarum lectionum zmiňuje o možnosti čtení rytých tabulek s pomocí hmatu

1592

 • 28. března se narodil J. A. Komenský, český pedagog, filozof a filantrop. Ve svém díle prosazuje výchovu a vzdělávání všech, tedy i dětí postižených

1717

 • se narodil J. Melcalf, anglický nevidomý houslista, obchodník a nakonec stavitel mostů

1767

 • se narodil Ch. Barbier, autor dvanáctibodového písma pro nevidomé
 • se narodil F. Višnić, jihoslovanský nevidomý hudebník

1792

 • v Edinburgu byl založen Royal Blind Asylum and School. (J. W. Klein uvádí, že to bylo o jeden rok později)

1817

 • J. Falkowski zakládá ve Varšavě Ústav pro výchovu a vzdělávání nevidomých
 • S. Guillié (první ředitel Národního ústavu pro mladé slepce v Paříži) navrhuje své písmo pro nevidomé
 • V. Haüy se vrací z Petrohradu do Paříže
 • J. Knie, nevidomý ředitel Ústavu pro nevidomé ve Vratislavi, zakládá první podpůrný spolek pro nevidomé osleplé vojíny
 • B. Guillié upravuje Haüyovu reliéfní hladkou latinku

1842

 • se narodil V. Novák, učitel v Ústavu pro nevidomé v Praze na Hradčanech. Účastnil se na práci při adaptaci původního Brailleova písma na český jazyk
 • v Madridu byl založen Výchovně vzdělávací ústav pro nevidomé
 • v pařížském Národním ústavu pro mladé slepce bylo zavedeno písmo ředitele P. A. Dufaua
 • 29. června se narodil J. Labor, známý rakouský nevidomý klavírista a hudební pedagog
 • 25. října se narodil S. Heller, významný rakouský tyfloped. Vzhledem ke svému dílu je považovaný za zakladatele vědecké tyflopedie
 • 19. listopadu se narodil A. Büttner, ředitel Výchovně vzdělávacího ústavu pro nevidomé v Drážďanech
 • v Halifaxu (Kanada) byl založen Ústav pro výchovu a vzdělávání nevidomých
 • vychází Pablaskova kniha Die Fürsorge für die Blinden von Wege bis zum Grabe
 • německý učitel nevidomých Ölwein navrhuje svou bodovou hudební notaci pro nevidomé
 • se narodil (leden) N. Solazo, italský nevidomý učitel, působí v Ústavu pro nevidomé v Neapoli
 • se narodil V. A. Šelgunov, ruský nevidomý politik a redaktor časopisu Žizň slepich
 • 26. dubna se narodil ředitel Ústavu pro nevidomé v Drážďanech K. A. Georgi. Založil Přípravnu, tj. první mateřskou školu pro nevidomé

1892

 • 2. listopadu se narodil K. Hájek, známý činitel Podpůrného spolku samostatných slepců v Praze
 • v Jokohamě a v Palermu byly založeny ústavy pro výchovu a vzdělávání nevidomých
 • v Německu vzniká Spolek německých slepců
 • spolek Patronát nad mladými slepci založil v Moskvě dílny pro nevidomé
 • na kongresu učitelů nevidomých v Madridu přichází tyfloped Mascaro (Portugalsko) s návrhem svého písma pro nevidomé
 • v Hamburku byl založen časopis pro nevidomé Musikzeitung
 • ve Stockholmu byla založena knihovna pro nevidomé
 • W. B. Wait (USA) vydává knihu Praktický systém bodové hudební notace pro nevidomé
 • F. Hall (USA) zkonstruoval stroj pro psaní bodovým písmem
 • se narodil K. Bjärnhof, známý dánský nevidomý spisovatel
 • se narodil A. Hatzfeld, německý nevidomý spisovatel
 • se narodil H. Ludwig, německý nevidomý tyfloped a organizátor německého slepeckého hnutí
 • zemřel francouzský nevidomý sochař Vidal

1917

 • v Praze začíná vycházet Zora, první český časopis pro nevidomé, tištěný brailleským písmem
 • v Praze začíná vycházet reprezentační časopis Deylův obzor
 • časopis Zora začíná vydávat notovou přílohu. Rediguje ji nevidomý hudebník O. Nepomucký
 • spolek Český slepecký tisk vydává první českou učebnici brailleské hudební notace nazvanou Klíč k Brailleově notopisu. Autoři: Hraba a Macan
 • K. E. Macan dává popud k založení české knihovny pro nevidomé soustředěním ručně opsaných knih
 • po tříleté přestávce začíná opět provoz Ústavu pro nevidomé v Brně v nově postavené budově na Zemědělské ulici 1
 • v Zemuni (Jugoslávie) byl založen Výchovně vzdělávací ústav pro nevidomé
 • v Marburgu byla založena studijní knihovna pro nevidomé (zal. C. Strehl)
 • se narodil H. Epheser, nevidomý profesor vysoké školy ekonomické v Hamburku
 • 24. ledna se narodil W. Marhauer, nevidomý zakladatel koncertní agentury pro nevidomé umělce. Byl platným činovníkem německého slepeckého hnutí
 • 24. března se narodil H. Pielasch, německý nevidomý pracovník slepeckého hnutí a organizátor spolku nevidomých v bývalé NDR
 • zemřel L. Zamenhof, tvůrce esperanta, kterému se věnují i nevidomí

1942

 • 1. ledna zemřel v americkém exilu český těžce slabozraký hudební skladatel J. Ježek
 • 17. listopadu zemřela česká nevidomá pěvkyně M. Pokorná
 • v Luandě (Angola) založil O. Ribas Výchovně vzdělávací ústav pro nevidomé
 • zemřel V. Rjazancev (vlastním jménem V. G. Gorškov), ruský nevidomý spisovatel
 • 1952 v Praze je otevřena Mateřská škola pro slabozraké
 • připojením vnitřně postižených k dosavadní Ústřední jednotě invalidů vzniká Svaz československých invalidů jako organizace Národní fronty
 • 17. dubna zemřel R. Vejmělek, ředitel Ústavu pro nevidomé v Brně
 • v říjnu vzniká Národní asociace nevidomých Indie
 • v Číně probíhá pokus o sjednocení brailleského písma
 • začíná vycházet arabský časopis pro nevidomé Hlas svědomí
 • v rodném domě L. Braille bylo založeno Slepecké muzeum
 • Světová rada pro blaho slepců pořádá v Bostonu internacionální kongres
 • zemřel ukrajinský nevidomý spisovatel a básník V. Jarošenko

1962

 • na československých pedagogických fakultách se otevírají katedry speciální pedagogiky
 • slovenský dětský časopis v brailleském písmu Naše svetlo se dělí na časopis Za svetlom a časopis Naše ráno
 • v Levoči vzniká při slepecké knihovně studio zvukové knihy
 • zemřel moravský nevidomý klavírista německého původu G. Götz
 • byl založen Svaz nevidomých Malty
 • Světová rada pro blaho slepců pořádá v Hannoveru světový internacionalizační kongres
 • 2. února zemřel L. Cohn, německý nevidomý vzdělanec. Byl ředitelem Ústavu pro nevidomé v Rotterdamu. Přednášel na pražské německé univerzitě a je autorem knihy Cesta ke štěstí

1972

 • v Levoči na Zdravotní škole je otevřeno oddělení, na kterém mohou studovat i nevidomí
 • začíná vycházet brailleským písmem tištěný časopis Junior (Praha)
 • 31. prosince zemřel český nevidomý hudební skladatel J. Toman
 • v Helsinkách je otevřena Škola pro slabozraké
 • v Kuvajtu byla založena Společnost nevidomých
 • zemřel známý ruský nevidomý tyflopedagog V. S. Sverlov
 • zemřel vynikající maďarský nevidomý klavírista I. Ungar

1982

 • koná se 1. ročník plaveckého memoriálu J. Kuhna
 • koná se 1. ročník memoriálu M. Vosoby v turistice
 • 30. března zemřel český tyfloped V. Král. Napsal krátké dějiny brněnského Ústavu pro nevidomé
 • 4. prosince zemřel J. Lacina, nevidomý redaktor časopisu pro nevidomé Zora
 • v Luandě (Angola) je otevřena Škola pro nevidomé
 • 7. května zemřela známá ruská hluchoslepá tyflopedagožka O. Skorochodová.


Další><PředchozíTyflopedické kalendárium Apogeum