Tyflopedický kalendář — 1993

(Speciální pedagogika 1992/93, str. 46—47)

 

1043

 • po bitvě vojsk Kyjevské Rusi s byzantskými vojsky pod Varnou dal vládce Konstantin IX. oslepit tři tisíce ruských zajatců, z nichž potom většina zemřela hlady

1443

 • se narodil R. Agricola, vlastním jménem K. Huysman, nizozemský filozof. Na základě pozorování slepců tvrdil, že nedostatek zraku se nahrazuje bystrostí ostatních smyslů

1768

 • se narodil J. Käferle, německý nevidomý vynálezce

1793

 • v Bristolu bylo založeno Blind Asylum and School of Industry for the Blind
 • skotský nevidomý básník a kazatel T. Blacklock překládá Haüyovu Essai do angličtiny (jiné prameny však uvádějí, že zemřel již v roce 1791)

1818

 • výchovně vzdělávací ústavy pro nevidomé byly založeny v Königsbergu a Neapoli
 • v Saské Kamenici (Chemnitz, později Karl-Marx-Stadt) byl založen Spolek pro podporu slepých
 • 3. června se narodil A. M. Gröpler, nevidomý zakladatel Výchovně vzdělávacího ústavu pro nevidomé ve Štětíně. Zvláště se zasloužil v péči o nevidomé dívky
 • 18. prosince se narodil W. Moon, anglický nevidomý právník. Vytvořil reliéfní liniové písmo pro nevidomé. Soukromě se věnoval vzdělávání nevidomých
 • zemřel E. G. Flemming, německý tyfloped, zakladatel Výchovně vzdělávacího ústavu pro nevidomé v Drážďanech

1843

 • 22. srpna se narodil K. Franz, německý varhaník a konstruktér varhan

1868

 • 5. listopadu se narodil J. Krajíček, český nevidomý učitel hudby
 • se narodil A. Mráček, ředitel Deylova výchovně vzdělávacího ústavu pro nevidomé v Praze. Je autorem čítanky pro nevidomé a několika odborných pojednání
 • 26. prosince se narodil J. Umlauf, učitel na brněnském Ústavu pro výchovu nevidomých. Je autorem několika pojednání o výchově nevidomých
 • 21. září zemřel J. Ohéral, novinář, který často uveřejňoval články o nevidomých
 • v Londýně byl založen Královský institut pro nevidomé
 • T. R. Armitage zavádí v Anglii brailleské písmo
 • A. R. Petzelt vynalezl šablonu pro psaní brailleskou hudební notací
 • newyorský tyfloped Russ vytváří své písmo pro nevidomé
 • 8. října se narodil L. Vierne, světoznámý francouzský nevidomý varhaník a hudební skladatel

1918

 • 29. července se narodil J. Reiner, nevidomý profesor na vysoké škole, dlouholetý předseda vysokoškolské komise nevidomých
 • 4. července zemřel M. Vosoba, ředitel Učňovské školy pro nevidomé a slabozraké v Praze
 • byl založen Moskevský svaz slepých, který se v roce 1922 stal základnou pro vznik Všeruského svazu nevidomých
 • V. Ramadanović zakládá Výchovně vzdělávací ústav pro nevidomé v Zemunu
 • v Maďarsku byla založena Svépomocná jednota slepých
 • se narodil K. Klebert, rakouský nevidomý nakladatel a redaktor slepeckých časopisů
 • 9. prosince zemřel K. Schleussner, ředitel Výchovně vzdělávacího ústavu pro nevidomé v Norimberku, autor a tvůrce známé Schleussnerovy tabulky pro zápis matematiky brailleským písmem

1943

 • při měšťanské škole na Štěpánské ulici v Praze jsou otevřeny třídy Školy pro šetření zraku
 • 13. května zemřel H. Kohout, učitel hudby na hradčanském Ústavu pro nevi-domé
 • zemřel český nevidomý hudební skladatel H. Weisz
 • v Anglii byla založena Śkola pro nevidomé telefonisty
 • W. Marhauer zakládá koncertní jednatelství pro konání koncertů nevidomých umělců
 • zemřel V. Ramadanović, zakladatel péče o vzdělávání nevidomých v Jugoslávii
 • se narodil V. E. Zabasčanskij, ukrajinský nevidomý básník

1953

 • vstupuje v platnost školský zákon, podle něhož je nevidomým umožněna prodloužená školní docházka
 • definitivně se uzavírají dílny Podpůrného spolku samostatných slepců rozšířením sítě družstva Drutěvy
 • konají se první lehkoatletické závody žáků základních škol pro nevidomé (Praha, Brno, Levoča)
 • v Krakově je otevřena Střední škola pro nevidomé a slabozraké maséry
 • v Maďarsku začíná vycházet časopis Vakokvilája (černotisk)
 • v Číně byl založen Svaz pro dobro slepců
 • UNESCO vydává publikaci Brailleské písmo ve světě
 • v Düren byl uspořádán XXII. internacionální kongres učitelů nevidomých, koná se první zasedání podvýboru pro technické pomocné prostředky nevidomých Světové federace nevidomých

1963

 • v Brně vzniklo vývojové a výrobní středisko speciálních učebních pomůcek pro nevidomé
 • v Praze byly zahájeny první psychorehabilitační kurzy pro později osleplé
 • v Alžírsku vzniká organizace nevidomých

1973

 • při Československé akademii věd byla založena sekce speciální pedagogiky
 • koná se první národní soutěž nevidomých hudebních interpretů (o dva roky později mezinárodně)
 • zemřela M. Polednová, nevidomá spisovatelka. Byla první sazečkou časopisu Zora a první knihovnicí Macanovy slepecké knihovny v Praze
 • v Mali byla založena Škola pro nevidomé
 • vznikla Společnost starších nevidomých Islandu
 • zemřel W. Dolański, polský nevidomý tyflopsycholog
 • zemřel T. Husajn, egyptský nevidomý vysokoškolský profesor filologie
 • zemřel M. Kosz, polský nevidomý jazzový klavírista
 • zemřel A. V. Vološčakov, ruský nevidomý spisovatel

1989

 • v Plzni je otevřena ZŠ pro slabozraké
 • ve Varšavě je otevřena Škola pro nevidomé s kombinací jiných postižení včetně hluchoslepých
 • 12. prosince zemřel G. Karst, švýcarský nevidomý podnikatel a pracovník slepeckého hnutí
 • zemřel V. Koev, bulharský nevidomý hudebník
 • zemřel A. Stoeckel, německý nevidomý pěvec
 • 21. srpna zemřel J. Szcygiel, polský nevidomý spisovatel
 • zemřel T. Vas, maďarský nevidomý právník.


Další><PředchozíTyflopedické kalendárium Apogeum