Tyflopedický kalendář — 1994

(Neuveřejněno)

 

1569

 • italský vědec L. Luisini vydal spis Dialog de la cecita. Zřejmě se jedná o jedno z prvních vědeckých pojednání o slepotě jako sociálním problému

1719

 • 14. června zemřel F. Malaval (více známý jako François z Marseilles), francouzský nevidomý právník. Napsal dva rozsáhlejší právnické spisy

1769

 • 14. srpna se narodil F. Dulon (Dülong), nevidomý flétnista a hudební skladatel

1794

 • 4. srpna se narodil J. Proksch, významný český nevidomý hudební skladatel, majitel známé Hudební školy v Praze na Celetné ulici, na které studoval i B. Smetana
 • 8. listopadu se narodil L. Jürey, nevidomý učitel v Ústavu pro nevidomé v Pešti
 • 13. ledna se narodil J. Knie, nevidomý zakladatel Výchovně vzdělávacího ústavu pro nevidomé ve Vratislavi. Svoje žáky připravoval pro samostatný život. Je jedním z autorů několika druhů slepeckých písem (liniových i bodových)

1819

 • J. Knie, nevidomý žák A. Zeuna, založil ve Vratislavi Výchovně vzdělávací ústav pro nevidomé. Vytvořil několik vlastních písem pro nevidomé, ale nakonec přijal písmo brailleské
 • na pařížském Národním ústavu pro mladé slepce bylo zavedeno Barbierovo dvanáctibodové písmo. Protože jeho autor je považoval za uzavřené, byla jím vytištěna slepecká kniha
 • v Londýně byla založena Národní slepecká společnost pro podporu nevidomých izraelitů
 • J. W. Klein vydal jednu ze svých stěžejních publikací Lehrbuch zum Unterrichte der Blinden. Po dlouhá léta byla všeobecně pokládaná za nezbytný pramen tyflopedického poznání
 • 4. března se narodil E. Hebold, německý tyfloped. Vynalezl šablonu, která nevidomým umožňovala psát běžným písmem
 • se narodil J. Paploński, ředitel Výchovně vzdělávacího Ústavu pro nevidomé ve Varšavě. Usiloval o přípravu svých žáků pro samostatný život

1844

 • 25. listopadu se narodil J. Kačaba, učitel hry na hudební nástroje v Ústavu pro nevidomé v Praze
 • zemřel J. Procházka, učitel, později člen direktoria Ústavu pro nevidomé v Praze na Hradčanech. Je pravděpodobným autorem pojednání Jak se ku slepcům míti ve škole (časopis Přítel mládeže, 1840), který je dosud nejstarším objeveným česky psaným pojednáním na toto téma
 • v Lausanne byl založen Výchovně vzdělávací ústav pro nevidomé. Již v sedmdesátých letech byly v jeho tiskárně vydávány hudebniny v brailleské notaci
 • J. W. Klein vydal významný spis Anleitung, blinden Kindern ohne sie in einem Blinden-Institute unterzubringen
 • 29. ledna se narodil B. Entlicher, významný rakouský tyfloped, autor četných prací o výchově nevidomých a tvůrce několika speciálních učebních pomůcek pro nevidomé
 • 12. října zemřel G. Hertelendy, maďarský nevidomý vynálezce stroje na vrtání tzv. artéských studní, překladatel Homéra a učitel nevidomých

1869

 • Rakousko-uherský říšský zákon doporučuje, aby země zakládaly ústavy pro děti slepé, hluchoněmé a mravně vadné
 • vyšel Jehličkův Přírodopis všech tří říší v Kleinově písmu. Je to pravděpodobně nejstarší dochovaná česky psaná učebnice pro nevidomé
 • v Rakousko-Uhersku proběhlo první oficiální sčítání nevidomých
 • 28. října se narodil O. Kozel, český houslista. Působil jako hudební pedagog v Ústavu pro nevidomé v Praze na Hradčanech
 • 21. září se narodil R. Otáhal, český kontrabasista, který vyučoval v Ústavu pro nevidomé v Praze na Hradčanech hře na hudební nástroje
 • v Kodani byl uspořádán první kongres učitelů nevidomých, který dal impulz ke konání pravidelných evropských kongresů
 • 21. října se narodil R. Braun, rakouský nevidomý hudební skladatel
 • se narodil K. Bürklen, německý tyfloped, autor první psychologicky zdůvodněné vyučovací metody čtení brailleského písma. Organizoval kurzy pro děti s malými zbytky zraku
 • 30. listopadu se narodil G. Dalén, švédský nevidomý vynálezce automatického zapojování a vypojování námořních majáků
 • 17. srpna zemřel A. Rodenbach, žák V. Haüye
 • 7. května zemřela známá ruská hluchoslepá tyflopedagožka O. Skorochodová.


Další><PředchozíTyflopedické kalendárium Apogeum