Tyflopedický kalendář — 1993

(Speciální pedagogika 1992/93, str. 46—47)

 

1043

 • po bitvě vojsk Kyjevské Rusi s byzantskými vojsky pod Varnou dal vládce Konstantin IX. oslepit 3000 ruských zajatců, z nichž potom většina zemřela hlady

1443

 • se narodil R. Agricola, vlastním jménem K. Huysman, nizozemský filozof. Na základě pozorování slepců tvrdil, že nedostatek zraku se nahrazuje bystrostí ostatních smyslů

1768

 • se narodil J. Käferle, německý nevidomý vynálezce

1793

 • v Bristolu bylo založeno Blind Asylum at School of Industry for the Blind
 • skotský nevidomý básník a kazatel T. Blacklock překládá Haüyovu Essai do angličtiny (jiné prameny však uvádějí, že zemřel již v roce 1791)

1818

 • výchovně vzdělávací ústavy pro nevidomé byly založeny v Königsbergu a Neapoli
 • v Saské Kamenici (Chemnitz, později Karl-Marx-Stadt) byl založen Spolek pro podporu slepých
 • 3. června se narodil A. M. Gröpler, nevidomý zakladatel Výchovně vzdělávacího ústavu pro nevidomé ve Štětíně. Zvláště se zasloužil v péči o nevidomé dívky
 • 18. prosince se narodil W. Moon, anglický nevidomý právník. Vytvořil reliéfní liniové písmo pro nevidomé. Soukromě se věnoval vzdělávání nevidomých
 • zemřel E. G. Flemming, německý tyfloped, zakladatel Výchovně vzdělávacího ústavu pro nevidomé v Drážďanech

1843

 • 22. srpna se narodil K. Franz, německý varhaník a konstruktér varhan

1868

 • 5. listopadu se narodil J. Krajíček, český nevidomý učitel hudby
 • se narodil A. Mráček, ředitel Deylova výchovně vzdělávacího ústavu pro nevidomé v Praze. Je autorem čítanky pro nevidomé a několika odborných pojednání
 • 26. prosince se narodil J. Umlauf, učitel na brněnském Ústavu pro výchovu nevidomých. Je autorem několika pojednání o výchově nevidomých
 • 21. září zemřel J. Ohéral, novinář, který často uveřejňoval články o nevidomých
 • v Londýně byl založen Královský institut pro nevidomé
 • T. R. Armitage zavádí v Anglii brailleské písmo
 • A. R. Petzelt vynalezl šablonu pro psaní brailleskou hudební notací
 • newyorský tyfloped Russ vytváří své písmo pro nevidomé
 • 8. října se narodil L. Vierne, světoznámý francouzský nevidomý varhaník a hudební skladatel

1918

 • 29. července se narodil J. Reiner, nevidomý profesor na vysoké škole, dlouholetý předseda vysokoškolské komise nevidomých
 • 4. července zemřel M. Vosoba, ředitel Učňovské školy pro nevidomé a slabozraké v Praze
 • byl založen Moskevský svaz slepých, který se v roce 1922 stal základnou pro vznik Všeruského svazu nevidomých
 • V. Ramadanović zakládá Výchovně vzdělávací ústav pro nevidomé v Zemunu
 • v Maďarsku byla založena Svépomocná jednota slepých
 • se narodil K. Klebert, rakouský nevidomý nakladatel a redaktor slepeckých časopisů
 • 9. prosince zemřel K. Schleussner, ředitel Výchovně vzdělávacího ústavu pro nevidomé v Norimberku, autor a tvůrce známé Schleussnerovy tabulky pro zápis matematiky brailleským písmem

1943

 • při měšťanské škole na Štěpánské ulici v Praze jsou otevřeny třídy Školy pro šetření zraku
 • 13. května zemřel H. Kohout, učitel hudby na hradčanském Ústavu pro nevi-domé
 • zemřel český nevidomý hudební skladatel H. Weisz
 • v Anglii byla založena Škola pro telefonisty
 • W. Marhauer zakládá koncertní jednatelství pro konání koncertů nevidomých umělců
 • zemřel V. Ramadanović, zakladatel péče o vzdělávání nevidomých v Jugoslávii
 • se narodil V. E. Zabasčanskij, ukrajinský nevidomý básník

1953

 • vstupuje v platnost školský zákon, podle něhož je nevidomým umožněna prodloužená školní docházka
 • definitivně se uzavírají dílny Podpůrného spolku samostatných slepců rozšířením sítě družstva Drutěvy
 • konají se první lehkoatletické závody žáků základních škol pro nevidomé (Praha, Brno, Levoča)
 • v Krakově je otevřena Střední škola pro nevidomé a slabozraké maséry
 • v Maďarsku začíná vycházet časopis Vakokvilája (černotisk)
 • v Číně byl založen Svaz pro dobro slepců
 • UNESCO vydává publikaci: Brailleovo písmo ve světě
 • v Düren byl uspořádán XXII. internacionální kongres učitelů nevidomých, koná se první zasedání podvýboru pro technické pomocné prostředky nevidomých Světové federace nevidomých

1963

 • v Brně vzniklo vývojové a výrobní středisko speciálních učebních pomůcek pro nevidomé
 • v Praze byly zahájeny první psychorehabilitační kurzy pro později osleplé
 • v Alžírsku vzniká organizace nevidomých

1973

 • při Československé akademii věd byla založena sekce speciální pedagogiky
 • koná se první národní soutěž nevidomých hudebních interpretů (o dva roky později mezinárodně)
 • zemřela M. Polednová, nevidomá spisovatelka. Byla první sazečkou časopisu Zora a první knihovnicí Macanovy slepecké knihovny v Praze
 • v Mali byla založena Škola pro nevidomé
 • vznikla Společnost starších nevidomých Islandu
 • zemřel W. Dolański, polský nevidomý tyflopsycholog
 • zemřel T. Husajn, egyptský nevidomý vysokoškolský profesor filologie
 • zemřel M. Kosz, polský nevidomý jazzový klavírista
 • zemřel A. V. Vološčakov, ruský nevidomý spisovatel

1989

 • v Plzni je otevřena ZŠ pro slabozraké
 • ve Varšavě je otevřena Škola pro nevidomé s kombinací jiných postižení včetně hluchoslepých
 • 12. prosince zemřel G. Karst, švýcarský nevidomý podnikatel a pracovník slepeckého hnutí
 • zemřel V. Koev, bulharský nevidomý hudebník
 • zemřel A. Stoeckel, německý nevidomý pěvec
 • 21. srpna zemřel J. Szcygiel, polský nevidomý spisovatel
 • zemřel T. Vas, maďarský nevidomý právník, nevidomý poslanec, politik a spisovatel

1894

 • v Brně byla založena Útulna Františka Josefa I. pro nevidomé dívky
 • při brněnském Ústavu pro vzdělávání a výchovu nevidomých otevírá ředitel F. Pavlík oddělení pro slaboduché slepce
 • v pražském Klarově Ústavu pro zaopatřování a zaměstnávání slepců byla zřízena první česká slepecká tiskárna. Sloužila pouze ústavu. Nebyla vybavena Hinzovým sázecím strojem, nýbrž zdokonaleným nizozemským zařízením, které se dochovalo. Čítanky tištěné reliéfní latinkou Ústav objednával ve Vídni
 • ve Vídni byl vytištěn Macanův Slabikář pro české nevidomé. Podrobnější informace nebyly zatím získány
 • 15. dubna se narodil J. Toman, významný český nevidomý klavírista, ředitel kůru a hudební skladatel. Četně koncertoval doma i v zahraničí (Německo, Rakousko, Maďarsko). Skladby pro klavír, housle i orchestrální
 • v Gifu (Japonsko) a Brisbane (Austrálie) byly založeny výchovně vzdělávací ústavy pro nevidomé
 • ve Výmaru byl založen Spolek pro podporu pracujících slepců
 • v Norsku začal vycházet braillesky tištěný časopis pro nevidomé Norsk Tidskrift for Blinde
 • v Anglii začíná vycházet braillesky tištěný časopis pro nevidomé Weekly Summary
 • v Lipsku byla založena slepecká knihovna
 • v USA zkonstruoval psací stroj Kleidograph pro tisk brailleským písmem zakladatel vzdělávání nevidomých v New Yorku W. B. Wait
 • R. Herzberg sestrojil psací stroj pro současné psaní písmem brailleským i běžným
 • V. Tjurin uveřejnil stať o vůbec prvním čtecím zařízení pro nevidomé
 • 26. června se narodil P. Bentivoglio, italský nevidomý tyfloped a revolucionář
 • se narodil A. I. Butas, rumunský nevidomý hudební skladatel, který v Rumunsku zavedl brailleskou hudební notaci
 • se narodil A. Marshall, francouzský nevidomý varhaník
 • se narodil M. V. Matić. Spolu s V. Ramadanovićem je zakladatelem jihoslovanské tyflopedie
 • se narodil A. Nicolodi, významný italský nevidomý organizátor péče o nevidomé. Založil slepeckou tiskárnu a knihovnu
 • se narodil A. Stoeckel, německý nevidomý pěvec
 • 10. října zemřel W. Moon, anglický nevidomý právník. Vytvořil liniové reliéfní písmo pro nevidomé, které bylo v Anglii (ale pokusně i v Berlíně ) dosti rozšířené. Soukromě se věnoval vzdělávání nevidomých

1919

 • v Praze byl založen spolek Česká ústřední péče o slepé
 • v Československu byla založena Družina osleplých vojínů a v Praze Domov válečných slepců
 • v Brně byl založen Spolek válečných slepců Moravy a Slezska
 • vznikl Svaz invalidů československých legií
 • z popudu A. Špičky, ředitele Ústavu pro nevidomé v Brně, byl zde založen Spolek samostatných slepců
 • začal vycházet časopis Válečný slepec. Řídí jej O. Holman. Jeho vliv na tzv. slepecké hnutí nebyl takřka žádný
 • v Lublani byl založen Ústav pro nevidomé
 • v Berlíně byla otevřena Základní škola pro slabozraké
 • po vzoru Německa byl i ve Francii založen Spolek nevidomých intelektuálů
 • slepecké muzeum ve Vídni bylo zpřístupněno veřejnosti
 • 18. srpna se narodil P. Georgi, významný německý tyflotechnik a tyflografik
 • se narodila D. de Gouvea Novillová, nevidomá organizátorka vzdělávání nevidomých v Brazílii
 • 12. ledna se narodil J. Sventek, nevidomý ředitel Slepecké knihovny a tiskárny v Levoči
 • se narodil W. Twersky, americký nevidomý spisovatel ruského původu

1944

 • na základě iniciativy dříve založené komise byla při Slepecké knihovně v Praze zahájena akce opisování hudebnin do brailleské hudební notace
 • 5. května se narodil A. Andraszewski, prakticky nevidomý hudební pedagog polského původu. Působil v Brně
 • 7. června zemřel F. Pavlík, ředitel Ústavu pro nevidomé v Brně. V roce 1914 dal do provozu největší budovu ústavu pro nevidomé ve střední Evropě. Je autorem Slavnostního spisu, který je dodnes pramenem mnoha cenných informací a české čítanky tištěné tzv. perličkovou reliéfní latinkou. Začal vydávat v bodovém písmu díla českých spisovatelů
 • 26. dubna zemřel F. Prášil, český těžce slabozraký spisovatel a básník. Psal pod pseudonymy Blankyt a S. Jaroš
 • ve Skoplji byl založen Výchovně vzdělávací ústav pro nevidomé
 • se narodila L. Hrehorčáková, slovenská slabozraká redaktorka slepeckého časopisu Nový život. Projevuje se též literární činností
 • se narodil M. Kosz, polský nevidomý jazzový klavírista
 • se narodil G. S. Sedělnikov, ruský nevidomý hudební skladatel (komorní opery aj.) a muzikolog
 • 15. října se narodil J. Štrupel, slovenský nevidomý hudební pedagog

1966

 • časopis Zora začal vydávat literární přílohu Slovo a čas, která je výrazem zvýšených kulturních zájmů českých nevidomých
 • v Praze proběhla III. celostátní tyflopedická konference
 • zemřel český nevidomý herec F. Síla
 • 4. června zemřel nadějný český nevidomý klavírista V. Zelený
 • na Maltě byla založena Škola pro nevidomé
 • v Karl-Marx-Stadtu (Chemnitz) spojením několika škol a institucí vzniklo rehabilitační středisko pro nevidomé
 • v Plovdivu bylo otevřeno rehabilitační středisko pro nevidomé
 • v Jugoslávii byla uzákoněna možnost tzv. integrovaného vzdělávání nevidomých na běžných školách v místě bydliště rodiny
 • 24. července zemřel slovenský defektolog V. Gaňo. Zpracovával též problematiku péče o nevidomé

1974

 • druhým násilným zrušením samostatných svazů tělesně a smyslově postižených je jejich direktivním seskupením vytvořen Svaz invalidů jako součást tzv. Národní fronty bez ohledu na skutečné potřeby
 • redakce časopisu Zora se ujímá J. Lacina
 • v Tunisu bylo otevřeno studijní středisko pro nevidomé
 • vznikl Svaz nevidomých socialistické Etiopie
 • v USA byla pro nevidomé nařízena povinná školní docházka
 • v Levoči bylo otevřeno slepecké muzeum. Po několika letech se mění na středisko s názvem Studijní středisko speciálního školství
 • v Mnichově vznikl amatérský divadelní soubor se stálou scénou
 • při Evropském regionálním výboru Světové rady pro blaho slepců vznikla sportovní komise
 • zemřel německý nevidomý varhaník a hudební skladatel B. Notz

1984

 • Světová federace nevidomých a Světová rada pro blaho slepců se sjednotily. Název nové organizace: Světová unie nevidomých
 • Evropská federace nevidomých a Evropský regionální výbor Světové rady pro blaho slepců se sjednotily. Název nové organizace: Evropská unie nevidomých
 • spojením dosavadních dvou organizací vzniklo v USA Sdružení pro výchovu a vzdělávání nevidomých
 • v Rumunsku byla přijata jednotná soustava brailleského písma
 • v Pacelli (Nigérie) byla uvedena do provozu knihovna a tiskárna pro nevidomé

1994

 • v Moravské Třebové vznikl nový typ školy nazvaný Speciální škola a školské zařízení. Jedná se o soubor projektů pro komplexní výchovu a vzdělávání nevidomých a slabozrakých žáků
 • v Brně byla založena katedra speciální pedagogiky při Pedagogické fakultě MU
 • v Praze bylo zahájeno vysokoškolské studium instruktorů prostorové orientace a sebeobsluhy nevidomých a slabozrakých
 • pobytové rehabilitační středisko pro nevidomé a slabozraké v Praze otevřela Česká unie nevidomých a slabozrakých
 • Slepecké muzeum v Brně převzala Česká unie nevidomých a slabozrakých
 • 4. září zemřel J. Drtina, nevidomý zakladatel a dlouholetý ředitel konzervatoře pro zrakově postiženou mládež v Praze. Byl jedním z vedoucích funkcionářů a ideologů Svazu invalidů. Jeho některé písemné práce jsou poplatné komunistické ideologii
 • 10. června zemřel F. Novozámský, nevidomý organizátor kultury nevidomých v Brně. Je zakladatelem prvního Klubu nevidomých jako společenského centra
 • v Itálii začal vycházet deník pro nevidomé Il Quotidiano Braille
 • 1. března zemřel M. Dzurňák, ředitel Učňovské školy pro nevidomé a slabozraké v Levoči, později vedoucí tamního slepeckého muzea a po jeho zrušení vybudoval Studijní středisko speciálního školství
 • 16. března zemřel Š. Valent, slovenský tyfloped. Zabýval se problematikou začleňování nevidomých a těžce slabozrakých do zaměstnání. Napsal pedagogické čtení.


Další><PředchozíTyflopedické kalendárium Apogeum