Educaţia preşcolară a nevăzătorilor ale la bază pedagogia preconizată de Pierre Villey

(Význam předškolní výchovy nevidomých v díle P. Villeye)

(Viaţa noua 1980/1, str. 11—12)

(Jedná se o přepis textu článku Předškolní výchova nevidomých ve Villeyově Pedagogice slepců, In: Tyflologické listy 1978/2, str. 24—29 do rumunského časopisu.)Další><PředchozíSpeciálně pedagogické poradenství Apogeum