Pohled do tyflopedického kalendáře — 1980

(Otázky defektologie 1979/80, str. 140—142)

 

280 př. n. l.

 • se narodil římský nevidomý senátor a cenzor Appius Claudius, který pronesl v senátě projev proti uzavření potupného míru s Pyrrhem. Mimo jiné napsal také sbírku průpovědí, z nichž některé známe dodnes. Například: „Každý je svého štěstí strůjcem“

630 (přibližně)

 • v Jeruzalémě byl založen azyl zvaný Typhlodochium. Je to první známý útulek, který sloužil jen nevidomým. Zahájil sérii několika dalších útulků, které jsou charakteristickými pro celý středověk

830

 • se narodil princ Hito Jasu, sám osleplý zakladatel péče o nevidomé v Japonsku. Tato péče svým osobitým charakterem dosáhla až do 19. století

1580 (přibližně)

 • Ital Rampazet přichází jako třetí (Quintilianus a později Lucas) s návrhem rytého písma, které mohou slepci číst, ale nikoliv psát. Podle těchto snah je zřejmé, že jen při vzdělávání bohatého nevidomého se hledala možnost, aby mohl i číst

1630

 • zemřel slavný nevidomý stavitel varhan K. Schott. Největší varhany postavil pro město Ulm

1780

 • se narodil F. G. Funk, nevidomý učitel nevidomých v Curychu (předchůdce Kleinova písma). I když používal latinky jako jeho předchůdci, poněkud ji zjednodušil a pro hmat přizpůsobil tak, že písmena vznikla řadou jehlou propíchaných bodů
 • kolem roku 1780 se narodil ruský nevidomý hudební skladatel a klavírista A. Žilin, jehož některé drobné skladby se hrají dodnes

1830

 • vycházejí první dějiny Ústavu pro léčení a výchovu nevidomých v Praze
 • J. W. Klein dává v dějinách výchovy nevidomých jako první otevřeným dopisem všem ústavům pro výchovu nevidomých popud k pravidelné výměně zkušeností. Tyto snahy vyvrcholily uspořádáním prvního kongresu učitelů nevidomých v roce 1873 ve Vídni
 • zemřel C. Giotti, italský nevidomý dramatik

1855

 • se narodil J. Deyl, jeden ze zakladatelů třetího Ústavu pro výchovu nevidomých v Praze. Roku 1948 zde vznikla hudební škola. Po zrušení Ústavu (1950) vznikla Střední hudební škola pro mládež s vadami zraku. V současné době je zde Konzervatoř pro mládež s vadami zraku

1880

 • se narodil A. J. Kuchar, nevidomý učitel hudby a skladatel lidových skladeb
 • se narodil M. Hrebenda, slovenský nevidomý vlastenec, buditel a kolportér slovenské literatury
 • byl založen Státní ústav pro nevidomé v Tokiu
 • v Londýně byla uzákoněna jako jedna z prvních povinná školní docházka pro nevidomé
 • zaniká významný německý časopis Organ der Taubstummen — und Blindenanstalten
 • byl založen německý časopis Blindenfreund
 • se narodila H. Kellerová, nevidomá a neslyšící spisovatelka, která svého času rozbouřila tyflopedický svět svými výjimečnými schopnostmi

1905

 • Ministerský výnos z roku 1893, který umožnil nevidomým získat aprobaci učitele hudby s výminkou výuky jen v ústavech pro nevidomé, je doplněn o dodatek, který podmínku výuky v ústavech ruší a umožňuje nevidomým učitelům hudby působit na veřejnosti
 • mezi oběma pražskými ústavy pro nevidomé byla uzavřena první smlouva o spolupráci. Tyto dřívější dohody jsou v současné době rozšířeny na všechny školy pro nevidomé ve formě družebních smluv
 • se narodil R. Krchňák, významný činitel českého i mezinárodního slepeckého hnutí

1930

 • byl otevřen pracovní Ústav pro dospělé nevidomé v Báhoni
 • začíná vycházet časopis Nevidomý hudebník za redakce R. Krchňáka
 • v Praze byla založena Mateřská škola pro nevidomé
 • Podpůrný spolek samostatných slepců vydává svůj první informační a propagační kalendář, jehož součástí bylo Čtení zábavné i poučné, kde mimo jiných uveřejnila článek známá nevidomá komunistka E. Suchardová aj.
 • začíná vycházet časopis Zprávy, který vydává rovněž Podpůrný spolek samostatných slepců. Proti Zprávám, které vydával spolek Péče o slepé, je to časopis, který se snažil nevidomé aktivizovat a zprostředkovávat jim pokud možno přístupnou práci
 • koná se XXVIII. kongres evropských učitelů nevidomých v Norimberku
 • ve Finsku začíná vycházet literární časopis v brailleském písmu Fínlands Blindorgan
 • G. Herbemontová přichází s návrhem oficiálního zavedení bílé hole pro nevidomé. Tento návrh předcházely dlouholeté zkušenosti nevidomých ve všech zemích
 • se narodil R. Charles, vynikající nevidomý zpěvák a hudebník jazzu a blues
 • se narodil E. Malossi, nevidomý a neslyšící učitel dílenských prací v neapolském Ústavu pro nevidomé, který byl nadán zázračnou manuální schopností a nevídaným talentem pro cizí jazyky

1940

 • zemřel významný německý nevidomý varhaník G. Pfanstiehl

1950

 • v Kroměříži vznikla Základní škola pro žáky s poruchami binokulárního vidění. Pracovníci této školy, především její ředitel J. Hronek, se aktivně zúčastnili na výzkumu poznání psychiky zrakového vnímání dětí s vadami zraku
 • v Praze byla otevřena Zvláštní škola pro nevidomé a slabozraké
 • sloučením menších družstev invalidů vzniká výrobní družstvo Drutěva. Za dobu své existence vykonalo velmi mnoho v propagaci úlohy práce zrakově postižených občanů, které zaměstnává
 • časopis Cesta slepých se slučuje s časopisem Práce invalidů
 • zemřel O. Nepomucký, nevidomý hudební pedagog
 • byl založen časopis bulharských nevidomých Zari
 • XX. kongres evropských učitelů nevidomých — Stuttgart
 • se narodil S. Wonder, americký soulový zpěvák a hudebník
 • zemřel A. Nicolodi, organizátor péče o nevidomé v Itálii

1960

 • v Opavě byla založena ZDŠI pro slabozraké
 • začíná vycházet kompletní edice učebnic pro nevidomé v brailleském písmu vydávaná SPN. Hlavní koordinátor D. Hanák
 • v ČSSR vzniká zvuková kniha pro nevidomé. Založil ji a první nahrávky v Brně pořídil autor této publikace
 • XXIV. kongres učitelů nevidomých v Seestu
 • F. Snah založil Sdružení nevidomých Pákistánu

1970

 • vzniká tradiční soutěž ve čtení brailleského písma mezi ZDŠI pro nevidomé v Brně a v Praze
 • při OV Svazu invalidů vzniká komise pro vzdělávání a intelektuální zaměstnávání zrakově postižených vysokoškoláků. Předsedou je nevidomý vědecký pracovník doc. J. Reiner
 • vzniká Svaz nevidomých a slabozrakých v ČSR. Zanikl roku 1974
 • vzniká Meta, výrobní podnik Svazu invalidů, jeho prvořadým úkolem je výroba kompenzačních pomůcek.


Další><PředchozíTyflopedické kalendárium Apogeum