Tyflopedický kalendář — 1981

(Otázky defektologie 1980/81, str. 430—431)

 

1631

 • se narodil F. Lana Terzi, který roku 1670 vydal knihu O několika nových vynálezcích, kde uveřejňuje své reliéfní písmo pro nevidomé sestávající již z bodů a čar

1681

 • zemřel J. Troughton, anglický nevidomý puritánský duchovní

1831

 • slavný český nevidomý hudební pedagog J. Proksch otevírá na Celetné ulici v Praze svou Hudební školu, na které studoval i B. Smetana
 • v Bostonu byla založena proslavená Perkinsova škola pro nevidomé
 • zemřel F. Huber, nevidomý zakladatel moderní vědy o včelách

1856

 • E. Hebold přichází se svým návrhem písma pro nevidomé. Písmo mělo sloužit k dopisování nevidomých s vidomými. K tomu vynalezl dva druhy šablon
 • v Ústavu pro nevidomé v Lausanne se zavádí brailleské písmo
 • se narodil M. Kunz, vynikající německý tyflografik (vytvořil velmi přehledné zeměpisné mapy, které by mohly být vzorem i pro současné tvůrce jako informativní model pro nevidomé). Zabýval se rovněž samostatným pohybem nevidomých na cestách
 • zemřel A. Thierry, francouzský nevidomý historik

1881

 • V. Novák, učitel hradčanského Ústavu pro nevidomé a J. Schwarz, ředitel Ústavu pro nevidomé v Brně, zavádějí brailleskou hudební notaci
 • vychází vyhláška o možnosti získání kvalifikace nevidomého učitele hudby, která však umožňovala nevidomým vyučovat jen v ústavech pro nevidomé
 • se narodil A. Srba, autor publikace o K. E. Macanovi
 • se narodil Q. M. Vyskočil, organizátor slepeckého hnutí u nás

1891

 • v Charkově byl založen Ústav pro výchovu nevidomých
 • v Norsku byla uzákoněna povinná výchova nevidomých
 • začal vycházet časopis Deutsche Fürsorge

1906

 • se narodil J. Ježek, těžce slabozraký hudební skladatel, spolupracovník Voskovce a Wericha v Osvobozeném divadle
 • začal vycházet francouzský časopis Revue typhlopedagogique
 • zemřel M. Kunz, vynikající tyflografik

1931

 • při Deylově Ústavu pro nevidomé v Praze byla otevřena Hudební škola, která se stala základem pro zřízení Konzervatoře pro mládež s vadami zraku
 • Svaz osleplých vojáků začíná vydávat časopis Maják
 • začíná vycházet časopis Zprávy, časopis spolku Péče o slepé
 • zemřel J. Jemelík, známý brněnský nevidomý hudebník
 • zemřel S. Suda, významný český nevidomý hudební skladatel
 • konala se světová konference péče o slepé v New Yorku
 • ve Francii byla úředně schválena bílá hůl jako označení pro nevidomé
 • zemřel A. Mell, významný rakouský tyfloped, autor dodnes používaného tyflopedického slovníku Encyklopädisches Handbuch des Blindenwesens
 • se narodil K. Dobos, maďarský nevidomý hudební skladatel

1941

 • zemřel S. Rajský, nevidomý hudebník
 • zemřel J. Krajíček, nevidomý hudebník
 • zemřel O. Kozel, český houslista, dlouholetý učitel hudby na hradčanském Ústavu v Praze
 • zemřel nevidomý německy píšící spisovatel O. Baum. Napsal několik rozsáhlých románů, které se však literárně neprosadily

1951

 • byly zestátněny ústavy pro nevidomé v Čechách a na Moravě. Začíná diferenciace jednotlivých ústavů a vznikajících škol
 • vznikají základní a střední školy pro nevidomé, střední školství z českých zemí se soustřeďuje v Praze
 • začínají vycházet dětské braillesky tištěné časopisy Naše ráno a Za svetlom, určené pro Slovensko
 • světová konference o problematice života nevidomých, která zasedala roku 1949, dala podnět k založení Světové rady pro blaho slepců
 • v Hannoveru se konal XXI. kongres nevidomých učitelů
 • byl založen Polský svaz nevidomých
 • zemřel I. L. Tassu, zakladatel rumunského školství pro nevidomé

1961

 • v Bratislavě byla otevřena ZDŠI pro slabozraké
 • vycházejí přepracované učební osnovy ZDŠ pro nevidomé a ZDŠ pro slabozraké, na jejichž podkladě je zahájena tvorba prvních speciálních učebnic pro nevidomé
 • zemřel J. Zeman, dlouholetý ústřední inspektor škol pro mládež vyžadující zvláštní péči a autor několika odborných publikací o problematice života nevidomých. Z mnohých čerpáme některá data dodnes. Shromáždil obrovské množství předmětů, které se měly stát základem pro vybudování českého slepeckého muzea
 • zemřel A. Srba, autor publikace o K. E. Macanovi

1971

 • byl založen litevský profesionální pěvecký sbor nevidomých
 • zemřel francouzský nevidomý spisovatel J. Lusseyran.


Další><PředchozíTyflopedické kalendárium Apogeum